Jak zredukować przestoję samochodów ciężarowych? 0

Jak zredukować liczbę nieplanowanych przestojów samochodów ciężarowych?

zredukuj puste przebiegi

Firmy transportowe na co dzień borykają się z problemem nieplanowanych przestojów samochodów ciężarowych. Problem jest o tyle poważny, że każde takie zdarzenie generuje dodatkowe koszty naprawy oraz niejednokrotnie poważne straty finansowe z tytułu niewykonania na czas zlecenia transportowego, a nawet utraty dobrej reputacji. W przypadku europejskiej firmy transportowej przeciętny koszt nieplanowanego przestoju wynosi ok. 1000 euro. Czy można zatem ograniczyć liczbę tego typu incydentów?

Firma Volvo Truck udowadnia, że tak i to nawet o 80 procent. Celem długofalowym jest jednak całkowite ich wyeliminowanie. Jak zatem tego dokonać?

Cenne badania

Volvo – trzeci co do wielkości producent wysokowydajnych samochodów ciężarowych na świecie, przedstawił niedawno wyniki innowacyjnych badań, które dowodzą, że wykonana na czas obsługa serwisowa pozwala zmniejszyć liczbę nieplanowanych przestojów samochodu ciężarowego aż o 80%. Badania prowadzone były sukcesywnie przez okres ponad 5 lat i objęły analizą parametry eksploatacyjne pozyskane z 3500 samochodów ciężarowych, które przejeżdżały ponad 120 000 km rocznie (każdy).

Cenne dane statystyczne pozwoliły analitykom firmy na wykonanie zaawansowanych symulacji i opracowanie różnorodnych potencjalnych scenariuszy serwisowych. Można było w ten sposób uzyskać odpowiedzi na pytania kiedy, dlaczego i w jaki sposób dochodzi do nieplanowanych przestojów. Badania opracował departament Advanced Technology & Research (ATR) Grupy Volvo.

Łączność z pojazdem a obsługa zapobiegawcza

Badania w jednoznaczny sposób wykazały, że kluczową rolę, pozwalającą na zwiększenie skuteczność planowania obsługi technicznej, odgrywa możliwość monitorowania sposobu użytkowania samochodu ciężarowego i stanu jego podzespołów. Dzięki dostępnej we współczesnych pojazdach funkcji bezprzewodowej komunikacji ze stacją obsługi można przewidzieć bowiem potrzeby serwisowe poszczególnych pojazdów, a następnie dostosować do nich harmonogram i zakres danej obsługi. W ten sposób mechanik może zdalnie monitorować sposób użytkowania pojazdu, planować obsługę techniczną oraz zamawiać części zamienne (w grupie podzespołów, które można zdalnie nadzorować znajdują się m.in. akumulator, hamulce, filtry powietrza, sprzęgło).

Łączność z pojazdem to zatem jeden z zasadniczych warunków ograniczenia liczby nieplanowanych przestojów. Funkcjonalność ta stwarza nowe możliwości i pomaga zarówno przewoźnikom, kierowcom, stacjom obsługi, jak i ogółowi społeczeństwa, wpływając na wzrost wydajności w branży transportowej, poprawę płynności ruchu drogowego oraz zmniejszanie oddziaływania na środowisko naturalne.

 

Podsumowując

Nieplanowane przestoje powodują, że samochód ciężarowy nie jest w stanie wykonać ustalonego zadania transportowego, a co za tym idzie generują poważne straty finansowe. Koszty te obejmują holowanie i naprawy, opłaty administracyjne, ewentualne mandaty i grzywny, utracony dochód, nierzadko też straty w postaci uszkodzeń ładunku, czy utraty dochodów wskutek zrujnowania reputacji przewoźnika.

Skomunikowane pojazdy, czyli możliwość zdalnej komunikacji z samochodem, to zdaniem Volvo Trucks klucz do całkowitego wyeliminowania nieplanowanych przestojów w przyszłości. Niestety obecnie rozwój obsługi zapobiegawczej znajduje się wciąż w początkowej fazie. Firma Volvo pomaga już teraz swoim klientom i kierowcom osiągać większą wydajność i rentowność, udostępniając dla swoich pojazdów usługi, które pozwalają na zdalne zarządzanie transportem, zarządzanie zużyciem paliwa oraz zapewnienie ich dyspozycyjności.