Rodzaje pojazdów przeznaczonych do transportu żywności (ATP) 1

atpW umowie ATP znajdziemy cztery grupy pojazdów, którymi dopuszczalne jest przewożenie żywności. Wybór odpowiedniej naczepy uzależniony jest od wymaganej dla danej grupy towaru temperatury:
1.    izotermiczne środki transportu (izotermy),
2.    środki transportu z zasobnikiem zimna (lodownie), w których jako źródło chłodu służą, np.
a.    lód naturalny z dodatkiem lub bez dodatku soli,
b.    suchy lód,
c.    płyty eutektyczne,
3.    środki transportu z urządzeniem chłodniczym (chłodnie),
4.    środki transportu z urządzeniem ogrzewczym.

1.    Izotermiczny środek transportu (izoterma)
Jest to środek transportu, którego ściany, podłoga, dach oraz drzwi są wykonane ze materiałów termoizolujących. Dzięki temu ogranicza się wymianę ciepła między wnętrzem naczepy a środowiskiem zewnętrznym.  Izoterma może zaliczać się do jednej z dwóch kategorii ( ?k? = globalny współczynnik przenikania ciepła):
– IN – środek transportu z izolacją normalną o współczynniku k nie większym niż 0,7 W/m2K
– IR – środek transportu z izolacją wzmocnioną o współczynniku k nie większym niż 0,4 W/m2K

2.    Środek transportu z zasobnikiem zimna (lodownia)
Jest to środek transportu, który pozwala obniżać temperaturę wewnątrz próżnego nadwozia. W zależności od klasy naczepy (oraz max. temp. zewnętrznej +30?C) , temperatura wnętrza może być obniżona do:
– Klasa A ? |+7?C|
– Klasa B ? |-10?C|
– Klasa C ? |-20?C|
– Klasa D ? | 0?C|
Temperatura zostaje obniżona dzięki użyciu źródeł zimna, innych niż mechaniczne lub absorpcyjne . Może nim być lód naturalny, bądź suchy, płyty eutektyczne, skroplone gazy.

3.    Środek transportu z urządzeniem chłodniczym (chłodnia)
Jest to izotermiczny środek transportu, posiadający indywidualne lub wspólne urządzenie chłodnicze. Naczepa typu chłodnia jest niezwykle uniwersalna, dlatego tak często używana jest przy przewozie żywności. Nadwozie tego typu musi być przygotowane do schłodzenia wnętrza do odpowiedniej temperatury, przy +30?C na zewnątrz oraz do utrzymania wymaganej temperatury przez  cały okres przewozu towaru. Wyróżnia się 6 klas nadwozi chłodniczych:
– Klasa A ? |+12 – 0|?C włącznie,
– Klasa B ? |+12 – -10 |?C włącznie,
– Klasa C ? |+12 – -20 |?C włącznie,
– Klasa D ? | ?0 |?C,
– Klasa E ? |? -10|?C,
– Klasa F ? |? -20|?C.

4.    Środek transportu z urządzeniem ogrzewczym
Jest to izotermiczny środek transportu, który wyposażony został w urządzenie ogrzewcze. Pozwala ono na podwyższenie temperatury wewnątrz próżnego nadwozia. Naczepa musi utrzymać temperaturę przez co najmniej 12 godzin bez włączania ogrzewania.

?    Klasa A. Ogrzewany środek transportu w średniej temperaturze zewnętrznej -10°C.
?    Klasa B. Ogrzewany środek transportu w średniej temperaturze zewnętrznej -20°C.

Współczynnik K środków transportu klasy B nie powinien być wyższy niż 0,4 W/m2 °C (÷0,35 kcal /h m2 °C).