Handel zagraniczny Polski nabiera tempa 0

Raport handlu zagranicznego Polski w 2015

Flaga_Polski

Ministerstwo Gospodarki na podstawie danych NBP oraz GUS przygotowało raport o sytuacji w handlu zagranicznym po 5 miesiącach 2015 r. Według analiz eksport towarów z Polski osiągnął poziom 72 mld euro, czyli o 6,2 proc. więcej niż przed rokiem. Import wyniósł natomiast 69,1 mld euro, co oznacza wzrost o 0,9 proc. Dzięki temu ubiegłoroczny deficyt został przekształcony w nadwyżkę na poziomie 2,9 mld euro. Gdzie wozi się najwięcej towarów, a gdzie nastąpiła stagnacja?

Rynki Unii Europejskiej w czołówce przewozów

W okresie pięciu miesięcy br. zwiększył się eksport na rynki rozwinięte gospodarczo (wzrost o 8,1 proc.). Najwięcej towarów przewieziono na rynki Unii Europejskiej (wzrost o 9,4 proc. do prawie 57,2 mld euro). Ich udział w całkowitej sprzedaży za granicę zwiększył się do 79,4 proc. Na pierwszym miejscu znajdują się przewozy do Niderlandów (wzrost o 20,4 proc.), Hiszpanii (wzrost o 18,8 proc.), Czech (wzrost o 12,5 proc.), Wielkiej Brytanii (wzrost o 12,1 proc.), Włoch (wzrost o 12 proc.) oraz na Słowację (wzrost o 10,2 proc.). Wzrósł także wywóz do naszego głównego partnera handlowego tj. do Niemiec (wzrost o 8,5 proc.) oraz na Węgry (wzrost o 6,8 proc.).

Spadła jednak sprzedaż na poza-unijne rynki państw rozwiniętych (spadek o ponad 5 proc. do niespełna 4,6 mld euro.). Znaczne różnice odnotowano w przewozach do krajów EFTA – Szwajcaria, Norwegia, Liechtenstein, Islandia (spadek o ok. 25 proc. do 1,5 mld euro), w tym do Norwegii (spadek aż o 40 proc.). Odnotowano jednak wysoki wzrost eksportu do pozostałych państw rozwiniętych (poza UE i EFTA), w tym do USA (wzrost o ponad 20 proc.), RPA (wzrost o prawie 16 proc) oraz Kanady (wzrost o 7 proc). W sumie było to blisko 3,1 mld euro.

Eksport na rynki WNP spadł o ok. 27 proc. (3,8 mld euro), w tym do Rosji (spadek o ok. 32 proc.), na Ukrainę (spadek o ok. 13 proc.) oraz na Białoruś (spadek o 34,5 proc). Główną przyczyną tego stanu rzeczy był oczywiście konflikt na Ukrainie i wprowadzenie przez Rosjan embarga na towary.

Tym samym zwiększył się jednak eksport do Turcji (wzrost o 41,6 proc.), Chin (wzrost o 16,4 proc.), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (wzrost o 10,2 proc.), Arabii Saudyjskiej (wzrost o 53,6 proc.) oraz Meksyku (wzrost o 66,7 proc.). W sumie do prawie 6,5 mld euro.

Największy wzrost w przewozach eksportowych dotyczył wyrobów drewno-papierniczych (wzrost o 9,2 proc.), przemysłu lekkiego (wzrost o 8,8 proc.), ceramicznych (wzrost o 8,6 proc.) oraz wyrobów elektromaszynowych (wzrost o 8,2 proc.). Spadek z kolei odnotowano w sprzedaży produktów mineralnych (spadek o ponad 15 proc.).

Ocenia się, że obserwowane w okresie minionych pięciu miesięcy przyspieszenie eksportowe względem importu zostanie przyhamowane w kolejnych miesiącach br.

Podsumowując

GUS co miesiąc prezentuje dane dot. wymiany towarowej Polski z zagranicą (z krajami oraz grupami krajów). Informacje o wielkości eksportu i importu, saldzie obrotów, dynamice w cenach bieżących prezentowane są od 2004 r. Najnowsze analizy z obszaru handlu zagranicznego wskazują, że zarówno eksport, jak i import dynamicznie rozwijał się od początku roku. Po pięciu miesiącach br. eksport w cenach bieżących wyniósł 301719,1 mln zł, a import 289761,6 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 6,4%, a import wzrósł o 1,1%.