MWS ? nowoczesny system wspomagający zarządzanie magazynami 0

[yasr_overall_rating size=”medium”][yasr_overall_rating]

Wiele przedsiębiorstw ze względu na wysokie koszty magazynowania dąży do optymalizacji powierzchni i utrzymania niskich stanów magazynowych. Jednakże optymalizacja ta musi harmonizować także z potrzebami klientów. I tu wsparciem procesów logistycznych mogą być systemy wspomagające zarządzanie przestrzenią typu MWS (Magazyn Wysokiego Składowania). Celem ich wdrożenia jest przede wszystkim poprawa terminowości, zgodności zamówień, sprawna obsługa dostaw, kontrola pracy i sprawniejsza wymian informacji w całym łańcuchu dostaw.

 

magazyn

 

Korzyści z użytkowania MWS

Firmy, które zarządzają magazynem mogą wspomagać się podstawowymi aplikacjami zbierającymi zasadnicze informacje o przyjęciu i wydaniu towarów oraz stanach magazynowych. Jednakże nie zawsze sprawdzają się one tak, jakby można sobie tego życzyć i większość spraw i wyzwań spoczywa na osobach pracujących w magazynach. Dopiero zastosowanie wsparcia w postaci rozwiązań IT może przynieść określone korzyści np. oszczędność czasu, ograniczenie kosztów składowania, czy minimalizację pustych przebiegów. Jednym słowem może ono spowodować ogromną zmianę w jakości zarządzania.

Systemy MWS pozwalają przede wszystkim na precyzyjne lokalizowanie produktów (wyrobów i surowców) w magazynie oraz usprawniają kontrolę ilościową i asortymentową towarów. Przyczyniają się tym samym do zwiększenia prawidłowości informacji o stanach magazynowych i wykonanych operacjach (działania są wspierane m.in. przez czytniki kodów kreskowych, etykiety, ekrany dotykowe czy wagi). Dodatkowo mogą służyć do przydziału zasobów, harmonogramowania zadań, czy sterowania automatyką transportową. W wielu przypadkach MWS stanowią także ułatwienie w dotrzymywaniu wymogów; nierzadko tych określonych prawem. Można powiedzieć, że pozwalają one na pełną automatyzację procesów od momentu przyjęcia towarów, poprzez ich składowanie, inwentaryzację, uzupełnienie stanów do terminowego wydania.

 

Maksymalna wydajność i lepsza obsługa klienta

Najwięcej korzyści z zastosowania MWS odniosą z pewnością firmy logistyczne i dystrybucyjne, a także produkcyjne. System sprawdzi się doskonale w magazynach o dużej liczbie towarów i wysokiej liczbie prowadzonych operacji. Przedsiębiorstwa, które objęły sferę magazynową systemem MWS zwracają w szczególności uwagę na wzrost wydajności pracy, dokładność zbierania zamówień i zmniejszenie liczby reklamacji od klientów, co przekłada się z kolei na wzrost wiarygodności danej firmy.

 

Jak wdrożyć system?

Zanim pomyślimy o wykorzystaniu MWS, powinniśmy dokonać dokładnej analizy procesów i podprocesów oraz krytycznych sytuacji zachodzących w naszym magazynie. Prawidłowe rozpoznanie tych czynników zadecyduje o dalszych efektach pracy. Często należy przeorganizować swoje dotychczasowe działania. Dopiero po zebraniu niezbędnych informacji, możemy przekazać wszelkie sugestie programistom przygotowującym aplikację programu i instalującym właściwe urządzenia. Następnie odbywa się przegląd funkcjonowania wszystkich procesów w warunkach naturalnych. Tak zwane modelowanie powinno stanowić istotną część planowanego projektu wdrożeniowego aby wyeliminować potencjalne błędy i skrócić do minimum czas realizacji. Następnie dostawca systemu powinien rozpocząć prace testowe pod nadzorem swoich ekspertów. Na pełne wdrożenie aplikacji MWS potrzeba zazwyczaj klika miesięcy, ale przy bardziej skomplikowanych projektach trzeba liczyć około rok. Nad prawidłową pracą systemu powinien następnie czuwać kierownik przestrzeni magazynowej, którego działania mogą być dodatkowo wsparte aparatem matematycznym.

 

Podsumowując

Magazyn Wysokiego Składowania usprawnienia procesy zarządzania w magazynach, dokonując precyzyjnej ewidencji towarów, dostarczając szybkiej i kompleksowej informacji o produktach oraz eliminując błędy w trakcie przygotowywania dostaw. Wdrożenie MWS to bardzo złożony proces. Czas realizacji projektu zależny jest przede wszystkim od poziomu jego skomplikowania. I mimo, że przejście na system MWS stanowi spore wyzwanie organizacyjne, coraz więcej firm decyduje się na niego.