Nowa ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów 0

28 maja 2018 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy weszły w życie 14 czerwca 2018 roku. Ich celem jest „zapewnienie bardziej skutecznego monitorowania przewozu towarów wskazanych w przepisach o systemie monitorowania, zwanego systemem SENT”.

paragraf

  1. Zmiany, które weszły w życie wraz z nową ustawą

Nowa ustawa wprowadziła następujące zmiany:

  • Kolejowy przewóz towarów

Przede wszystkim systemem monitorowania przewozów towarów objęty został transport kolejowy. Dlatego też ustawa otrzymała tytuł: „Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów”.

  • Więcej towarów objętych systemem SENT

Poszerzony został również katalog towarów, które podlegają systemowi monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Dotychczas było to: paliwo, oleje roślinne, susz tytoniowy oraz alkohol skażony. Do tej listy dopisane zostały:

– produkty lecznicze,

– środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz

– wyroby medyczne, które są zagrożone brakiem dostępności na terenie RP.

 

  • Tylko Nomenklatura Scalona

Towary nie będą już określane zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), obowiązywać będzie jedynie stosowanie Nomenklatury Scalonej (CN). Z pewnością pozwoli to rozwiać wątpliwości dotyczące klasyfikacji danego towaru.

 

  • Zgłoszenie zbiorcze

Według starej ustawy w przypadku przewozu od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru, do jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem transportu – na każdy rodzaj towaru dokonywano odrębnego zgłoszenia. Nowe przepisy pozwalają, aby w takim wypadku zgłoszenie obejmowało różnego rodzaju towary, tzn. o różnych czterocyfrowych kodach CN, np. 2710 i 3403, o ile ilość każdego z nich przekracza 500 kg lub 500 l.

 

  • Brutto zamiast netto

Według nowych przepisów podstawą do określenia wysokości kary pieniężnej w przypadku niedokonania zgłoszenia przewozu towaru przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający jest wartość brutto przewożonego towaru (a nie jak do tej pory wartość netto). A nałożona kara wynosić będzie 46% wartości brutto ładunku.

 

  • Wyższa kara za nieuzupełnienie zgłoszenia

Od 14 czerwca kara nakładana na przewoźnika za nieuzupełnienie zgłoszenia, wcześniej dokonanego przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający wynosi do 10 000 zł (przed zmianą przepisów była to kara w wysokości do 5 000 zł).

 

Źródło:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001039

http://puesc.gov.pl

www.ocrk.pl/aktualnosci/nowelizacja-ustawy-o-systemie-sent