Ważenie kontenerów przeznaczonych do przewozu drogą morską 0

Obowiązek ważenia kontenerów przeznaczonych do przewozu drogą morską

Już niebawem wejdą w życie nowe międzynarodowe przepisy dotyczące bardziej rygorystycznych wymagań odnośnie ważenia załadowanych kontenerów eksportowych zanim zaczną  być one transportowane drogą morską. Obowiązek zweryfikowania wagi kontenera i zadeklarowania zweryfikowanej wagi brutto kontenera przewoźnikowi morskiemu i terminalowi przed załadunkiem towaru będzie spoczywał na załadowcy pełnego kontenera.

Co nowe regulacje oznaczają dla poszczególnych uczestników łańcucha dostaw?

Nowe przepisy konwencji SOLAS

Nowe przepisy konwencji SOLAS

SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) to międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, mająca na celu ustalenie jednolitych zasad i przepisów budowy statków, jak również wzorów wystawianych dokumentów. Została ona uchwalona w dniu 1 listopada 1974 r. Obecnie obowiązująca konwencja ma zastosowanie do statków odbywających podróże międzynarodowe i budowanych po 01.09.1984 r.

Zmiany do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS wprowadziła Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) już w 2014 r. Mają one na celu lepsze zabezpieczenie przez katastrofami morskimi spowodowanymi przez niewłaściwe dane wagowe oraz zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska morskiego. Jednym z głównych inicjatorów dotyczących rygorystycznych wymagań odnośnie ważenia kontenerów była Dania.

Zgodnie z nowymi przepisami załadowane kontenery nie będą mogły być podjęte na pokład statku, dopóki ich waga netto (waga towaru) i brutto (waga pojemnika z towarem) nie zostanie ustalona. Operatorzy statków i terminali będą zobowiązani do uwzględnienia zweryfikowanej wagi kontenerów i odmowy załadunku jeśli waga ta nie zostanie zweryfikowana. Uzyskanie zweryfikowanej wagi pełnego kontenera zgodnie z konwencją SOLAS jest możliwe w dwojaki sposób:

  • przez zważenie załadowanego kontenera w zatwierdzonej stacji ważenia przy użyciu certyfikowanego sprzętu (np. w porcie),
  • przez zważenie samego towaru i dodanie do wyniku masy netto kontenera.

W obydwu przypadkach przepisy prawa krajowego doprecyzują jakie przyrządy i jaki stopień dokładności pomiarów będzie wymagany by zrealizować zakładany cel.

Uwaga!!! Obowiązek sprawdzenia wagi należy do właściciela ładunku, jednak jeśli przewoźnik nie dopełni obowiązku wynikającego ze zmian przepisów konwencji może narazić się na sankcje karne.

Problem na polskich terminalach

Niestety w Polsce proces weryfikacji wagi kontenerów będzie musiał w większości przypadków być dokonywany w głębi kraju bowiem w portach Szczecina i Świnoujścia nie ma w ogóle wag a na terminalach portowych Gdańska i Gdyni będzie mogła być poddana ważeniu tylko stosunkowo niewielka ilość kontenerów.

Podsumowanie

Obecnie kontenerowce są coraz większe a nieprawidłowe dane wagowe zawarte w dokumentach mogą powodować niebezpieczeństwo wypadków i doprowadzić do poważnych strat. Jeśli bowiem kontenery będą zbyt mocno przeładowane, mogą spaść z postawionego stosu na statku (ze względu na zbyt wysokie położenie środka ciężkości) lub wypaść za burtę gdy statek się kołysze. Warunkiem uniknięcia takich sytuacji jest odpowiednie zważenie i deklaracja. Nowe przepisy wymagają zatem, by wszystkie kontenery do transportu morskiego były właściwie ważone, a waga weryfikowana przed dopuszczeniem ich do załadunku na statki i wyruszeniem w drogę z jednego z portów w którymkolwiek ze 169 państw członkowskich. Zapewni to bezpieczeństwo statku i załogi.

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 01 czerwca 2016 r.