Podpisana nowelizacja o biopaliwach 0

cysterna

1 sierpnia bieżącego roku Prezedent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw oraz o biokomponentach i biopaliwach.

Celem nowelizacji jest wdrożeniew do prawa polskiego postanowień dyrektywy 2009/30/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyn, oleju napędowego i olejów pędnych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych pochodzących z wykorzystania paliw w transporcie drogowym.

Co zmienia nowelizacja? Przede wszystkim zwiększony zostaje limit zawartości biokomponentów w paliwie z dotychczasowych 5 na 10 procent. Zmiana ta według Ministerstwa Gospodarki może spowodować wzrost ceny benzyny o 5 groszy na litrze.

W kwestii biopaliw ustawa umożliwia wprowadzenie do obrotu na stacjach paliwowych benzyn silnikowych zawierających do 10% bioetanolu (obecnie 5%) lub do 22% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego (obecnie 15%). Po 2020 roku biopaliwa powinny stanowić 10 procent zużywanych paliw w naszym kraju.

Ponadto nowelizacja ustanawia tzw. Narodowy Cel Redukcyjny, który zakłada zmniejszenie emisji CO2 o 6 procent w 2020 roku w stosunku do stanu na rok 2010.

Stosując się do nowelizacji ustawy, sprzedawcy paliw powinni pamiętać, aby dla klientów dostępna była informacja, czy paliwo zawiera środki metaliczne, będące zagrożeniem dla zdrowia. Przez długie lata związkami poprawiającymi pracę silnika były organiczne związku ołowiu, obecnie są to organiczne związki manganu.

Wszystko wskazuje na to, że dzięki nowelizacji będziemy jeździć ?zdrowiej?.