List przewozowy, co zawiera 0

Dlaczego warto żądać listu przewozowego?

list transport

List przewozowy to dokument, który jest dowodem zawarcia umowy przewozu. Zleceniodawca nie ma obowiązku jego przekazania do czasu, kiedy wystawienia listu zażąda przewoźnik. Rzetelnie sporządzony list zawiera istotne informacje dotyczące samego przewozu towaru. Trzeba jednak zaznaczyć, że brak lub utrata listu przewozowego nie wpływa na ważność umowy przewozu zawartej między stronami transakcji.

Warto zadbać, aby list przewozowy zawierał następujące dane:

 •   miejsce i datę jego wystawienia;
 •   nazwę i adres nadawcy;
 •   nazwę i adres przewoźnika;
 •   miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego wydania;
 •   nazwę i adres odbiorcy;
 •   powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób opakowania, a dla towarów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie;
 •   ilość sztuk, ich cechy i numery;
 •   wagę brutto lub inaczej wyrażoną ilość towaru;
 •   koszty związane z przewozem, takie jak: przewoźne, koszty dodatkowe, należności celne i inne koszty powstałe od chwili zawarcia umowy do chwili dostawy;
 •   instrukcje niezbędne do załatwienia m.in. formalności celnych i innych;
 •   oświadczenie, że przewóz, bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę, podlega przepisom konwencji CRM

Ponadto przewoźnik powinien pamiętać, aby przez wzgląd na specyfikę zlecenia, w liście przewozowym zapisać informacje m.in. o zakazie przeładunku, kosztach, jakie zleceniodawca przyjmie na siebie, a które wynikną w trakcie przewozu, kwotę do pobrania przy wydawaniu towaru (jeśli jest wymagana), termin w jakim ma być wykonany przewóz oraz wykaz dokumentów przekazanych przewoźnikowi. Oczywiście obie strony umowy mogą zadecydować, jakie dodatkowe dane powinny znaleźć się w liście. Przewoźnik powinien pamiętać, że ma prawo wymagać wystawienia tylu listów przewozowych, ilu pojazdów będzie trzeba użyć lub ile jest rodzajów lub partii towarów. List przewozowy wydany powinien być w trzech egzemplarzach. Przy czym jeden pozostaje u zleceniodawcy, jeden ?jedzie? wraz z przesyłką, a trzeci otrzymuje zleceniobiorca, czyli przedsiębiorstwo transportowe. Oczywiście ważne, aby przewoźnik po otrzymaniu towaru sprawdził, czy wszystkie dane zapisane w liście, a dotyczące towaru są zgodne ze stanem faktycznym. Jeśli nie ma takiej możliwości, to firma transportowa ma prawo wpisać do listu przewozowego uzasadnione zastrzeżenia. Gdyby zdarzyła się sytuacja, że kierowca nie został dopuszczony do nadzoru nad załadunkiem lub rozładunkiem, to w interesie przewoźnika jest, aby taka informacja znalazła się w liście, bo dzięki temu firma transportowa może znacznie ograniczyć swoją odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenie towaru.

Jak widać posiadanie listu przewozowego zawiera dużą ilość szczegółów dotyczących konkretnego przewozu towaru. Przewoźnik powinien zadbać o to, aby taki list od spedytora, czy załadowcy otrzymać i zapisać w nim wszystkie istotne dla stron informacje.