Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki Trans-Poland 2014 0

Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki Trans-Poland to jedno z ważniejszych wydarzeń w branży. Są one kierowane dla profesjonalistów działających w głównych sektorach transportu oraz klientów o ściśle sprecyzowanych celach biznesowych. Wystawa towarzysząca targom będzie także doskonałym miejscem do promowania swoich produktów i usług. Najbliższa edycja odbędzie się od 5 do 7 listopada 2014 roku w Centrum EXPO XXI w Warszawie. Organizatorem targów jest firma Lentewenc Sp. z o.o.

targi transportu

Pod znakiem bezpieczeństwa w branży TSL

Tematyka targów dotyczy transportu drogowego, kolejowego, morskiego, lotniczego, intermodalnego i wewnętrznego, magazynowania, logistyki i spedycji, produkcji i eksploatacji ciężarowego taboru transportowego, telematyki w transporcie oraz usług towarzyszących.

Wiadomo, że bezpieczny transport to bezpieczny biznes, dlatego w tym roku tematem przewodnim targów będzie bezpieczeństwo w branży TSL. Na zorganizowanych forach dyskusyjnych będą poruszane między innymi zagadnienia związane z prawem transportowym i zmianach w ustawach, monitoringiem floty i pracy kierowców, zarządzaniem biznesem w branży TSL, zabezpieczeniem ładunków i odpowiedzialności przewoźnika, systemami IT, systemem viaTOLL, karnetami TIR, służbą celną i ułatwieniami na wschodniej granicy, GITD, bezpieczeństwem transportu towarów niebezpiecznych w łańcuchach multimodalnych, nowymi technologiami zabezpieczeń, ryzykiem wewnętrznym i zewnętrznym czyhającym na logistyków zarządzających bezpiecznym łańcuchem dostaw, czy strategią bezpieczeństwa w polskich firmach. Szczegółowy harmonogram będzie dostępny wkrótce.

 

Profil wystawców i odwiedzających

Przedsiębiorstwa wystawiające się na targach to firmy działające w oparciu o transport intermodalny, przewoźnicy drogowi, kolejowi, lotniczy i morscy, firmy logistyczne i spedycyjne, porty i terminale przeładunkowe, producenci ciężarowego taboru transportowego, wytwórcy części i podzespołów w różnych sektorach transportu towarowego, fabrykanci systemów transportu wewnętrznego i wyposażenia magazynów, producenci rozwiązań z zakresu ITS oraz systemów zarządzania transportem ciężarowym, agencje celne, ubezpieczyciele i instytucje finansowania.

Dla sponsorów zaangażowanych w organizację targów zostały przygotowane specjalnie Pakiety Sponsorskie. Zakres świadczeń może być dostosowany do indywidualnych potrzeb danej firmy. Organizator targów zapewnia każdemu wystawcy 50 drukowanych i oficjalnych zaproszeń na targi. Można także przesłać informację na temat tego jaką kategorią osób odwiedzających są zainteresowani wystawcy, gdyż organizator posiada dedykowane call center, które jest w stanie zaprosić konkretne grupy odbiorców.

Wśród odwiedzających nie zabraknie importerów i eksporterów, producentów i dystrybutorów poszukujących alternatywnych rozwiązań w zakresie technologii i usług transportowych, dyrektorów i właścicieli firm transportowych, przewoźników, właścicieli taboru transportowego, dostawców usług logistycznych i spedytorów, właścicieli centrów logistycznych, hal i magazynów, przedstawicieli firm kurierskich, kierowników portów i terminali przeładunkowych, przedstawicieli sektora publicznego, inwestorów oraz usługobiorców branżowych. Przed targami odwiedzający mogą umówić spotkanie biznesowe z konkretnym partnerem biznesowym, wysyłając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Rekomendacji targom w tym roku udzieliło Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Polska Izba Spedycji i Logistyki oraz Transportowy Dozór Techniczny.

 

Ubiegłoroczna edycja

Ubiegłoroczna edycja targów przyciągnęła ponad 2000 odwiedzających (10% odwiedzających stanowili goście z Europy Środkowej i Wschodniej) oraz 60 wystawców z 16 krajów (Belgia, Białoruś, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Kazachstan, Litwa, Niemcy, Polska, Rosja, Słowenia, Ukraina, Włochy) . Większość wystawców zadeklarowała wzięcie udziału w kolejnej edycji.

Głównym przedmiotem zainteresowań odwiedzających był transport, spedycja, logistyka, tabor transportowy, części i materiały eksploatacyjne, systemy IT i telematyka, organizacje i instytucje branżowe, ubezpieczenia i finanse oraz obsługa celna i doradztwo podatkowe. Celem odwiedzających targi były przede wszystkim nowości branżowe, udział w konferencji, poszukiwanie partnerów biznesowych i dostawców, podtrzymywanie kontaktów z klientami, poszukiwanie dystrybutorów oraz badanie rynku.

 

Podsumowanie

Targi Trans-Poland przyciągają duże zainteresowanie osób związanych z branżą transportową i są jedną z większych imprez wystawienniczych w Polsce, połączonych z cyklem konferencji. Udział wystawców w Międzynarodowych Tragach Transportu i Logistyki przekłada się na realne korzyści; przede wszystkim zwiększa możliwość promocji firmy i buduje jej pozytywny wizerunek. Z kolei odwiedzającym umożliwia zyskanie nowych partnerów biznesowych, jak i podtrzymywanie pozytywnych relacji z dotychczasowymi oraz gwarantuje dostęp do fachowej wiedzy z zakresu branży TSL. Szczegółowe informacje na temat tragów można znaleźć na stronie www.trans-poland.pl.