Monitoring przesyłek i kontenerów transportowych 0

Monitoring GSP, lokalizator do zadań specjalnych

  1. Oprogramowanie szyte na miarę
  2. Bezpieczeństwo, efektywność, pełna kontrola
  3. Podsumowanie

monitoring tracking gps

Możliwość kontrolowania pojazdów oraz znajdujących się w nich ładunków wspomaga zarządzanie flotą oraz kontrolę procesów transportowych, a także wpływa na bezpieczeństwo i redukcję kosztów. Nic dziwnego, że w ostatnich latach rozwiązanie to z powodzeniem wdrażane jest w wielu firmach transportowych i spedycyjnych. Jednak monitoring GPS sprawdza się doskonale także w branży logistycznej, umożliwiając śledzenie towarów znajdujących się w kontenerach różnego typu, nieposiadających stałego zasilania. Dzięki specjalnym lokalizatorom można uzyskać nie tylko informacje dotyczące bieżącej lokalizacji kontenera, ale także wiele innych cennych wiadomości na temat zdarzeń z nim związanych. Możliwość pełnej kontroli i bieżącego reagowania na występujące zdarzenia przekłada się na bezpieczeństwo transportowanych towarów (ochrona przed kradzieżą cennych ładunków, monitorowanie warunków przy transporcie itp.) oraz usprawnienie procesu zamówień i budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Jakie jeszcze zalety wynikają z instalacji takiego rozwiązania?

  1. Oprogramowanie szyte na miarę

Transport kontenerowy z roku na rok staje się coraz bardziej popularny. Kontenery wykorzystywane są zarówno w przewozach drogowych, kolejowych i morskich. Niestety często zawartość kontenerów pozostaje poza kontrolą przewoźnika, czy nadawcy towaru. Dlatego też zaistniała konieczność monitorowania ładunków kontenerowych i poszczególnych jednostek. W niedługim czasie na rynku pojawiły się inteligentne odbiorniki nawigacyjne (lokalizatory kontenerów). Te nowoczesne urządzenia mają możliwość pracy nawet do 6 lat bez konieczności podłączania ich do źródła zasilania (w trybie oszczędzania energii). Lokalizatory GPS mogą także pracować w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Stąd też można zastosować je w różnych gałęziach transportu oraz w kontenerach różnego przeznaczenia; od transportowych, do wielkogabarytowych. Czujniki instaluje się szybko i bezproblemowo (najczęściej w miejscach trudnodostępnych wewnątrz i na zewnątrz oraz bezpośrednio na drzwiach). Moduły lokalizujące można zainstalować we własnym zakresie (niekiedy ich instalację należy zlecić specjalistom w serwisie partnerskim danego producenta). Najczęściej istnieje także możliwość przeinstalowania lokalizatorów na inne kontenery.

System można dopasować indywidualnie do potrzeb danego użytkownika a także spersonalizować go pod kątem przydatności w danej firmie (wewnątrz kontenera rozmieszcza się dowolne czujniki w zależności od aktualnego zapotrzebowania). Tego typu rozwiązania współpracują również z innymi systemami telematycznymi stosowanymi bezpośrednio w pojazdach. Koszt miesięcznego abonamentu to ok. 60 PLN.

W zależności od rodzaju transmisji danych występują lokalizatory o ograniczonym zasięgu (transmisja odbywa się w oparciu o sieci GSM/UMTS), lokalizatory o nieograniczonym zasięgu na lądzie i wodze (transmisja odbywa się w oparciu o łączność satelitarną GPS) oraz lokalizatory wykorzystujące sieci radiowe GSM/UMTS i łączność satelitarną (transmisja hybrydowa).

  1. Bezpieczeństwo, efektywność, pełna kontrola

Systemy wykorzystywane do zabezpieczenia kontenerów mają naprawdę wiele zalet. Dzięki modułom GPS można przede wszystkim uzyskać dokładne informacje o położeniu kontenera w czasie rzeczywistym, zmianie wyznaczonej trasy, stanie zapełnienia kontenera, dacie załadunku i rozładunku, aktualnej temperaturze, wilgotności i oświetleniu wewnątrz kontenera, próbach otwarcia i zamknięcia klapy, drganiach, przewróceniu lub porzuceniu kontenera, czy opuszczeniu wyznaczonego (wcześniej zdefiniowanego) obszaru. Informacje te użytkownik otrzymuje online za pomocą platformy internetowej lub aplikacji mobilnej w tablecie, czy smartfonie. Wiadomości są zazwyczaj w formie raportów oraz w formie graficznej (wykresy tworzone na podstawie danych pochodzących z czujników, pozycja na interaktywnej mapie z historią przemieszczania). System wysyła także specjalne alerty o powstaniu określonych zdarzeń, które pomagają reagować na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości. W przypadku gdy urządzenie utraci zasięg, wyśle raport automatycznie po przywróceniu łączności. Specjalny system namierzania wykorzystujący zabezpieczony moduł radiowy pozwoli natomiast natychmiast zlokalizować skradzione lub zaginione kontenery.

  1. Podsumowanie

Monitoring kontenerów pozwala na optymalne ich wykorzystanie, a także szybkie, bezpieczne i profesjonalne realizowanie transportu towarów. Systemy lokacyjne pozwalają na realne i trwałe oszczędności kosztów i gwarantują przewagę nad konkurencją (zwiększa się zaufanie klientów). Ich niewątpliwą zaletą jest także własne zasilanie bateryjne o żywotności nawet kilka lat, wysoka odporność na warunki atmosferyczne oraz niskie koszty eksploatacji.

Informacja za: www.poradniktransportowy.pl www.datasystem.pl, www.satisgps.com, www.poltrack.pl, www.trakero.pl, www.gannet.pl, www.gpsnadzor.pl