Polska Klasyfikacji Działalności a transport drogowy 0

klasyfikacja pkd transport

Rejestrując działalność transportową we wniosku CEiDG należy wpisać odpowiedni numer PKD, który określa rodzaj prowadzonej działalności. Często nastręcza to trudności początkującym przedsiębiorcom

Po pierwsze warto pamiętać, że rejestrując firmę warto zastanowić się czy prowadzona działalność obejmować będzie jedynie wąski zakres usług. CEiDG nie narzuca liczby wpisanych numerów PKD, także należy się zastanowić, co może okazać się przydatne. Łatwiej wpisać na wstępie szeroki zakres działalności niż później rozszerzać go co chwilę ze względu na rodzaj pozyskanych zleceń lub rozwój firmy.

Jak szukać PKD? Najłatwiej oczywiście w sieci. Jeśli chodzi o transport, to w sekcji H znajduje się transport i gospodarka magazynowa. Tam należy szukać numeru odzwierciedlającego naszą działalność.

Dział 49 w sekcji H obejmuje TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY. Każda grupa czy podklasa jest nazwana plus dodatkowo szczegółowo opisana, także odnalezienie właściwego punktu nie powinno już nastręczać trudności.

Jeśli otwieramy firmę mającą świadczyć usługi w transporcie drogowym przy przewozie towarów skupiamy się na numerze PKD 49.4 pod którego nazwą czytamy: Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami.

Podklasa 49.41 obejmuje transport drogowy towarów:

49.41.Z

obejmuje

  • Przewozy towarów realizowane środkami transportu drogowego, które są przystosowane do przewozu dłużyc, zwierząt żywych, towarów zamrożonych lub schłodzonych, towarów ciężkich, towarów masowych włączając transport cysternami mleka z gospodarstw rolnych, samochodów, odpadów i materiałów wtórnych z wyłączeniem ich zbierania i usuwania
  • Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
  • Transport towarów pojazdami napędzanymi siłą ludzkich mięśni lub ciągniętymi przez zwierzęta

nie obejmuje

  • Transportu drewna na terenie lasu związanego z jego pozyskiwaniem
  • Dystrybucji wody przy użyciu cystern
  • Działalności terminali w zakresie obsługi towarów
  • Pakowania towarów przeznaczonych do transportu
  • Działalności pocztowej i kurierskiej

Nie należy przejmować się faktem, że nie mamy zamiaru świadczenia wszystkich z wymienionych usług, wpisanie numeru PKD nie zobowiązuje nas do wykonywania wszystkich z wymienionych rodzajów transportu.

W przypadku działalności transportowej warto wpisać także inne numery PKD, na przykład:

49.42. działalność usługowa związana z przeprowadzkami

49.42.Z

obejmuje

  • Transport drogowy związany z przeprowadzkami świadczony na rzecz przedsiębiorstw, a także osób prywatnych.

Warto przyjrzeć się działalności wpisanej w sekcji H w dziale 52 pod nazwą MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT, gdzie wymieniane jest magazynowanie i przechowywanie różnego rodzaju towarów, ich załadunek i przeładunek, pomoc drogową.

Istotnym punktem może być w sekcji H dział 53, który określa DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWĄ I KURIERSKĄ i obejmuje przewóz towarów niewymieniony w dziale numer 49.

Tak jak pisaliśmy, warto zapoznać się z wszystkimi możliwościami objętymi w PKD i wpisać czasami nawet na dzień założenia działalności te najbardziej nieosiągalne formy transportu, gdyż wraz z rozwojem firmy, może zdarzyć się, że pewne rodzaje usług pokrywać się będą z tymi wpisanymi do wniosku CEiDG.