Transport drogowy towarów wartościowych, czyli jak bezpiecznie przewieść cenny ładunek? 1

PRZEWOZ LADUNKOW

Transport wartościowych ładunków wymaga bezpieczeństwa, profesjonalizmu i niezawodności ze strony przewoźnika drogowego. Wysoka wartość finansowa tego rodzaju frachtów wymusza na firmach transportowych zapewnienie klientom maksimum bezpieczeństwa i zadowolenia. Jakie zatem środki należy wykorzystać w zarządzaniu flotą i całym przedsiębiorstwem transportowym aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony cennych dóbr i zyskać zaufanie potencjalnych zleceniodawców?

 

Poważne zagrożenia

Towary wartościowe to towary o dużej wartości materialnej np. kosztowności, kamienie i metale szlachetne, pieniądze, papiery wartościowe, obrazy, dzieła sztuki, antyki, przedmioty o znacznej wartości naukowej, kulturalnej, zbiory filatelistyczne, numizmatyczne, przedmioty mające wartość kolekcjonerską, elektronika, dokumenty handlowe, dokumenty o wartości historyczno-antykwarycznej, alkohol, papierosy itp. Transport tych dóbr wymaga niezwykłej uwagi, dbałości i staranności.

Niestety w transporcie towarów wartościowych poważne zagrożenie stanowią napady na kierowców, kradzieże, rabunki i oszustwa np. wyłudzanie ładunków przez tzw. fałszywych przewoźników. Ryzyko kradzieży i wyłudzenia towaru przez oszustów jest wysokie i obciąża zarówno przedsiębiorstwa transportowe, jak i załadowców (spedycje, producentów, firmy handlowe, właścicieli przesyłek). Co roku tylko w Polsce giną samochody i ładunki o łącznej wartości kilkuset milionów euro. Aby ustrzec się przed tego typu zdarzeniami przewoźnik musi przede wszystkim stosować odpowiednie środki zapobiegawcze.

 

Środki zapobiegawcze

Ważne są przede wszystkim procedury wewnętrzne w firmie, czyli wprowadzenie określonych standardów i praktyk w zakresie ochrony ładunków i całego transportu.

Na pierwszym miejscu należy zadbać o poufność informacji; a więc tylko osoby upoważnione powinny mieć dostęp do kluczowych danych typu: jaki jest rodzaj ładunku i wielkość partii towaru, jakie jest miejsce jego przeznaczenia, jak będzie przebiegała trasa przejazdu itp. Dyskrecja w tej branży zatem to podstawa.

Zaangażowani i rzetelni pracownicy powinni nadzorować cały proces (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem) tak, aby zminimalizować ryzyko zarówno po stronie nadawcy, odbiorcy, jak i przewoźnika

Nadzór nad pracownikami

Bardzo istotna jest też rygorystyczna kontrola bezpieczeństwa i ciągły nadzór wszystkich pracowników. Kierowcy, którzy są zatrudniani do wykonania zadania powinni mieć doświadczenie w tego rodzaju przewozach i cieszyć się zaufaniem swoich pracodawców. Oprócz tego powinni przechodzić szkolenia z zakresu postępowania w przypadku zagrożeń oraz regularne testy psychologiczne. Szczególnej kontroli powinni zostać poddani zwłaszcza podnajęci przewoźnicy i ich kierowcy (odpowiednia weryfikacja dokumentów oraz sprawdzenie wiarygodności przewoźnika).

Uwaga!!! Przewoźnik powinien wysyłać w trasę ciężarówkę z dwoma kierowcami.

 

Telematyka w służbie bezpieczeństwa

Środki transportu muszą być przystosowane do transportu towarów wartościowych zarówno fizycznie, jak i technologicznie. Wydaje się, że podstawą przy tego typu przewozach jest wyposażenie samochodów w satelitarne systemy lokalizacji GPS. System monitoringu pojazdów umożliwia bowiem 24-godzinny monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, stały kontakt z kierowcami, analizy tras, liczby przejechanych kilometrów, postojów, zmian kierowców, rozliczenie zużycia paliwa itp. Wszystkie te informacje są przesyłane w czasie rzeczywistym do oprogramowania biurowego. Telematyka pozwala zatem nie tylko na zminimalizowanie ryzyka kradzieży towarów, ale także zapobiega nadużyciom, zwiększa wydajność i opłacalność procesów transportowych oraz poprawia poziom obsługi klienta

Oprócz wyposażenia pojazdów w monitoring warto zabezpieczyć je także w systemy przeciwkradzieżowe i przeciwrabunkowe np. przyciski i czujniki na wypadek awarii czy napadu, zabezpieczenia uruchomienia pojazdów i zabezpieczenia skrzyni ładunkowej; jak plomby i zamki elektroniczne.

 

Ochrona wyspecjalizowanych jednostek

Gro firm przewozowych zajmujących się profesjonalnymi usługami przewozu ładunków wartościowych gwarantuje też ochronę eskorty zbrojnej lub konwoju na trasach wskazanych przez klienta. Współpraca z tego typu wyspecjalizowanymi jednostkami (najczęściej są to agencje ochrony lub lokalna policja) zapewnia przewoźnikowi stały kontakt (radiowy lub telefoniczny) z eskortą, a zleceniodawcy daje poczucie bezpieczeństwa poprzez świadomość tego, że profesjonalne służby pozostają w ustalonej odległości od pojazdu podczas jego drogi do wyznaczonego celu.

 

Zabezpieczenie finansowe

Nie bez znaczenia jest także zabezpieczenie finansowe w postaci dobrej polisy, dzięki której wszelkie ewentualne straty zostaną pokryte pieniędzmi z ubezpieczenia. Niestety standardowa polisa OCP przewoźnika zawiera szereg wyłączeń m.in. nie pokrywa strat wynikających z utraty lub uszkodzenia ładunku w transporcie towarów wartościowych. W wielu przypadkach potencjalna wartość odszkodowania z takiej polisy stanowi też tylko znikomą część rzeczywistej wartości towaru. Należy zatem włączyć do swojej polisy dodatkowe rozszerzenia zakresu o szkody rzeczowe w przewożonych towarach podwyższonego ryzyka. Niestety z reguły taka polisa jest bardzo droga, ale jeśli dojdzie do zdarzenia, w którym cenny majątek ulegnie zniszczeniu lub kradzieży, można liczyć na wypłatę odszkodowania. Posiadanie przez przewoźnika takiego zabezpieczenia stanowi o konkurencyjności jego oferty na rynku.

Uwaga!!! Dzieła sztuki, antyki i papiery wartościowe należą do wyjątków, które na polskim rynku nie podlegają ubezpieczeniu.

 

Podsumowując

Transport przesyłek o wysokiej wartości musi odbywać się pod ścisłą kontrolą i zgodnie z procedurami. Zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów wartościowych jest ważnym czynnikiem decydującym o wyborze konkretnej firmy transportowej przez kontrahenta. Mimo tego, że przystosowanie floty oraz nierzadko też całej organizacji do świadczenia tego rodzaju usług wymaga od przewoźnika ogromnych inwestycji finansowych i dużych nakładów pracy, jest to lokata, która szybko się zwraca.