Jak sprawdzić działalność spedycyjną? 0

Docenić wartość pieniądza i czas, czyli jak sprawdzić działalność spedycyjną?

Możliwość sprawdzenia potencjalnego kontrahenta ma znaczący wpływ na kształtowanie korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Instytucje publiczne nie są w stanie wykluczyć z obrotu nieuczciwych przedsiębiorców.

W myśl starego porzekadła „przezorny zawsze ubezpieczony”, warto samodzielnie sprawdzić spedycje, z którą zamierzamy współpracować. Nieuczciwi partnerzy biznesowi  są ryzykiem wpisanym w każdą działalność. Internet i szybki dostęp do informacji eliminują ewentualne zagrożenia lub przynajmniej ograniczają. Jakie informacje zatem sprawdzić, zanim nawiążemy współpracę? Jak ocenić i sprawdzić działalność spedycyjną, aby nie mieć wątpliwości i być pewnym, że dokonaliśmy właściwego wyboru?

spedycja

Przedsiębiorcy mogą sięgnąć po różnego rodzaju „narzędzia” w celu sprawdzenia potencjalnego kontrahenta. Jakie sposoby mogą pomóc w weryfikacji?

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (skrót CEIDG) to ogólnopolska baza firm, która prowadzona jest przez Ministerstwo Gospodarki. Do CEIDG wpisywane są jednoosobowe działalności gospodarcze lub spółki cywilne. Zweryfikujemy tu nazwę podmiotu, NIP, Regon, kody PKD (które świadczą o zakresie działania firmy- kod PKD 52.29.C określa działalność spedycyjną), a także status firmy tj. aktywna, zawieszona lub zamknięta oraz informacje o specjalnych pozwoleniach np. licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy. Dostęp do bazy jest bezpłatny

Krajowy Rejestr Sądowy (skrót KRS) to ogólnopolska baza Ministerstwa Sprawiedliwości, w której szukamy podmiotów zarejestrowanych w formie spółki osobowej albo kapitałowej. Dostęp do bazy jest bezpłatny. Wygenerowanie „rejestracji” w KRS pozwala na sprawdzenie czy spółka nie jest w upadłości, a także kto ją reprezentuje

Jest to baza Głównego Urzędu Statystycznego (skrót GUS). Pozwala na sprawdzenie wiarygodności podanego regonu. Dostęp do bazy jest bezpłatny

Istnieje możliwość weryfikacji wielu numerów VAT jednorazowo http://vat-number-validation.eu/vat-ue/ Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne

 • wypłacalność firmy i kondycję finansową można sprawdzić w Biurach Informacji Gospodarczej:
 1. InfoMonitor http://www.infomonitor.pl/;
 2. Krajowy Rejestr Długów https://zgloszenie.krd.pl/lead?lid=30007&bankierId=15112300132508;
 3. ERIF https://erif.pl/

Dostęp do baz jest odpłatny. Nie są one połączone, co oznacza, że chcąc rzetelnie sprawdzić firmę, należy dopytać o nią we wszystkich biurach z osobna. Nad wiarygodnością Biur Informacji Gospodarczej czuwa minister ds. gospodarki

 • firma, która prowadzi działalność w charakterze spedycji, musi posiadać licencję na pośrednictwo przy przewozie rzeczy (informacji o licencjach udzielają starostwa powiatowe, zgodnie z miejscem rejestracji firmy)
 • poważny przedsiębiorca „spedycyjny” powinien posiadać polisę OCS (odpowiedzialność cywilna spedytora). Jej wiarygodność można zweryfikować u ubezpieczyciela, który polisę wystawił

 

Co jeszcze może pomóc w wyborze właściwej spedycji?

 • Większość spedytorów, którzy poważnie działają na rynku, posiada dostęp do platform (giełd) transportowych (nie zawsze z nich korzystają). Identyfikacja firmy mającej dostęp do giełdy jest dość prosta- firma, która posiada „niski numer” jest długoletnim klientem platformy, co może oznaczać również, iż nie miała poważnych problemów z płatnościami (gdy użytkownik nie wywiązuje się z zasad obowiązujących na giełdzie, może zostać zablokowany lub ostatecznie usunięty). Większość z dostępnych platform świadczy również usługi związane z windykacją (forma odpłatna).
 • Certyfikaty, które posiadają niektórzy przedsiębiorcy, to pewnego rodzaju wyróżnienie. Może to być wyznacznikiem, jak dobrze firma jest odbierana przez społeczeństwo lub branżę (np. certyfikat rzetelności KRD; certyfikat Wiarygodna Firma itp.)
 • Czas funkcjonowania działalności w branży spedycyjnej również ma znaczenie. Nie od dziś wiadomo, że współpraca z firmą, która działa wiele lat na rynku jest bezpieczniejsza
 • Chcąc uniknąć współpracy z nierzetelnymi spedycjami, należy dołożyć starań aby wszelkie deklaracje, gwarancje czy zapewnienia zostały potwierdzone pisemnie. Różnica w kilometrach realnych, a rozliczonych, różnica w stawkach czy nawet w zleceniach przekazanych do płatności może być niezgodna z rzeczywistością
 • Można sprawdzić fora oraz podpytać o opinię pracujących w branży znajomych. Sugerując się opiniami o firmie w „sieci” warto być ostrożnym
 • Kluczowe znaczenie mają również powiązania. Istnieje mnóstwo firm z pozoru wyglądających wiarygodnie (certyfikaty na stronie internetowej, licencje, zdjęcia, historia firmy itp.). Przeprowadzając weryfikację okazuje się , że jest to firma w której działa osoba wpisana do różnych baz np. za niespłacone zobowiązania luz z sądowym zakazem prowadzenia działalności. Prawda jest taka, że „przedsiębiorca” z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu nieuczciwych działalności doskonale wie, co zrobić by wyglądać wiarygodnie
 • Inną alternatywą jest możliwość skorzystania z usług firm, które profesjonalnie zajmują się weryfikacjami. Mogą to być stosunkowo nieduże koszty, w porównaniu do ewentualnych strat

 

Dlaczego warto sprawdzić nowego przedsiębiorcę? Jakie to są korzyści?

Przedsiębiorcy, których współpraca dobrze układa się od początku, bardzo często ze sobą pracują (np. na zasadzie stałych zleceń). W związku z tym, korzyścią dla firmy płynącą z właściwej weryfikacji partnera biznesowego jest oszczędności czasu i nerwów, co wpływa na możliwość płynnego wykonywania działalności.

Nikt tak, jak przedsiębiorca nie potrafi docenić wartości pieniądza i czasu.

Umiejętność zweryfikowania rzetelności naszego przyszłego kontrahenta może okazać się kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Przykładowe „narzędzia” do weryfikacji powinny stać się zasobem strategicznym dla przedsiębiorcy. Pozwalają one na redukowanie poziomu niepewności, a także mogą posłużyć do uzyskania przewagi nad konkurentami, co w efekcie przełoży się na korzyści finansowe.

Warto pamiętać, że nie ma idealnego schematu na rozpoznanie oszusta. Jednak im więcej stopni weryfikacji zastosujemy, tym większa szansa, że zawarte transakcje przebiegną pozytywnie. Życzę wszystkim, szukającym właściwej spedycji- konsekwencji i wytrwałości, ponieważ dzięki temu będziecie pracować z tym, kogo sami wybierzecie!