W jaki sposób odbywa się proces spedycyjny w eksporcie 0

proces spedycjiProces spedycyjny

Spedycja zajmuje się wszystkimi czynnościami związanymi ze zorganizowaniem przewozu ładunku. Początkiem podjęcia działań jest wystawienie zlecenia spedycyjnego ? w przypadku eksportu, przez eksportera oraz przyjęcie takiego zlecenia przez spedytora.

Rzetelny spedytor dbający, o jakość swoich usług dokonuje rejestracji przyjętego zlecenia, nadaje mu odpowiedni numer identyfikacyjny, który ułatwia pracę pojawiając się na wszystkich dokumentach związanych z realizacją danego zlecenia.

Kolejnym krokiem jest analiza zawartych w zleceniu spedycyjnym informacji i przygotowanie ogólnej koncepcji zorganizowania przewozu ładunku. W przypadku wątpliwości ten etap jest dobrym momentem na skontaktowanie się ze zleceniodawcą w celu uzyskania odpowiedzi na ważne pytania.

Kiedy już spedytor stworzy plan transportu, kontaktuje się z przewoźnikiem, negocjuje stawkę za fracht i dokonuje rezerwacji miejsc lub środka transportu:

  •  w transporcie morskim w żegludze liniowej spedytor rezerwuje miejsce na statku poprzez złożenie noty bukingowej, zaś w żegludze trampowej to zleceniodawca zawiera wcześniej z armatorem umowę czarterową
  •  w transporcie kolejowym w przypadku przesyłek całowagonowych zamówienia wagonu dokonuje załadowca, natomiast, jeśli jest to przewóz przesyłek drobnych wówczas wagon zamawia spedytor
  •  w transporcie lotniczym przesyłką drobną zajmuje się spedytor lotniczy, który pełni także funkcję agenta ładunkowego IATA, natomiast przy przewozach czarterowych spedytor uczestniczy procesie czarterowania samolotu
  •  w transporcie drogowym bez względu na to, czy przesyłka ma charakter całopojazdowy czy drobny organizacją pojazdu zajmuje się spedytor.

Kiedy już spedycja zorganizuje środek transportu, przystępuje do stworzenia instrukcji wysyłkowej. Tę wraz z dołączonym i poprawnie wypełnionym CIM (w przypadku transportu kolejowego) lub CMR (w przypadku transportu drogowego) i wzorem specyfikacji towarowej, przesyła do swojego zleceniodawcy.

I tak na podstawie przesłanej instrukcji eksporter w odpowiedni sposób przygotowuje towar do przewozu i dokonuje jego załadunku do podstawionego w określonym terminie środka transportu. W przypadku transportu lotniczego organizuje dowóz towaru do portu lotniczego.

Jeśli mamy do czynienia z transportem drogowym bądź kolejowym, gdzie przesyłka ma charakter całopojazdowy, wówczas nadawca na dowód wysyłki otrzymuje wtórnik CIM lub jedne z oryginałów międzynarodowego listu przewozowego CMR (w kolorze czerwonym). Przy tego rodzaju przewozie, to nadawca, czyli eksporter zajmuje się zorganizowanie kontroli ilościowo ? jakościowej tym samym zobowiązując się do uzyskania atestu od instytucji kontrolnych. Po jego stronie leży również załatwienie kwestii związanych z odprawą celną. Warto w tym przypadku zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami zgłoszenia towarów d odprawy celnej może dokonać strona będąca uczestnikiem obrotu towarem (tu eksporter lub importer), agencja celna, a także spedytor, który posiada uprawnienia agencji celnej.

W momencie podjęcia transportu przez przewoźnika eksporter ma obowiązek natychmiastowego poinformowania spedycji o tym fakcie, podania mu numeru rejestracyjnego pojazdu, czy numerów wagonu, którymi wysłał ładunek

W przypadku transportu lotniczego, kiedy eksporter przekaże już przesyłkę przewoźnikowi otrzymuje międzynarodowy lotniczy list przewozowy (AWB) lub spedytorski lotniczy list przewozowy (HAWB). Jeszcze inaczej wygląda to w transporcie morskim, gdzie potwierdzeniem nadania przesyłki jest kwit sternika, który nadawca pokazuje armatorowi i tym samym uzyskuje podpis na konosamencie.

Co ważne, opiekę nad przewożonym ładunkiem spedytor może zlecieć spedytorowi korespondentowi.

Ostatnim działanie spedytora w procesie przewozu towaru i dostarczeniu go od odbiorcy jest ostateczne rozliczenie transportowo ? spedycyjne z wszystkimi podmiotami zaangażowanym w transport ładunku. W przypadku jakichkolwiek uchybień, uszkodzeń towaru spedytor ma obowiązek zapewnić zleceniodawcy możliwość wystąpienia z roszczeniem w stosunku do podmiotu odpowiedzialnego za nierzetelne wywiązanie się z transportu ładunku.