Straż Graniczna ma nowe uprawnienia 0

O tym, że często funkcjonariusze Straży Granicznej kontrolują pojazdy przekonał się niejeden kierowca, który dopuścił się przekroczenia czasu pracy czy nadużyć w związku z użytkowaniem tachografu czy karty kierowcy.

straz graniczna

Obecnie Straży Granicznej Sejm nowelizacją ustawą nadał szereg nowych uprawnień. Władze przewidują następujące rozszerzenia:

  1. Prawo do zwalczania przestępstw w obrocie fałszywymi dokumentami

Mowa w tym przypadku o nowego rodzaju dokumentów, które uprawniają do pobytu oraz są wymagane do ich wydania, a także dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy. Dotychczas uprawnienia SG ograniczały się jedynie do tych ostatnich dokumentów. Wymienione przestępstwa dotyczą przede wszystkim podrabiania dokumentów, posługiwania się nimi jako oryginałami, handlu fałszywymi dokumentami i posługiwanie się nimi przez osoby uprawnione. Funkcjonariusze Straży Granicznej będą mogli sprawdzić kartę pobytu, zaproszenia, zezwolenia na pobyt, ubezpieczenia zdrowotne, zezwolenie na pracę, oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy czy zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia.

 

  1. Dostęp do danych Krajowego Systemu Informacyjnego Policji

Strażnicy graniczni będą mieć dostęp do informacji osób poszukiwanych, których dane znajdują się w bazie KSIP. Straż Graniczna nie będzie mogła inegrować w system, natomiast będzie informowała policję o odnalezieniu osób poszukiwanych. Takie działanie ograniczy rozpierzchnięcie informacji. Poszukiwania będą realizowane w ramach jednej bazy krajowej zarządzanej przez policję, Prokurator nie będzie już musiał wysyłać listów gończych do SG.

 

  1. Współpraca z wojskiem ochrony granic

Straż Graniczna na podstawie nowych przepisów uzyska wsparcie Sił Zbrojnych RP i żołnierzy Żandarmerii Wojskowej w momencie, kiedy dojdzie do zagrożenia na przejściu granicznym oraz w strefie nadgranicznej. Kiedy siły Straży Granicznej okażą się niewystarczające w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym, zakłóceń porządku publicznego czy wystąpieniem niebezpieczeństwa na granicy skorzystanie z pomocy oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych będzie możliwe w momencie wydania postanowienie a prezydenta na wniosek premiera.

 

  1. Oddelegowanie funkcjonariuszy

To już kwestia, która raczej transportu nie dotyczy, niemniej jednak nie powinniśmy się dziwić, kiedy w krajach UE do kontroli zatrzyma nas polski funkcjonariusz, gdyż będą oni mogli być delegowani na sześć miesięcy nawet do państw członkowskich.

Dla osób zajmujących się usługami transportowymi ważną kwestią będzie sprawdzanie wiarygodności dokumentów zwłaszcza kierowców, którzy są obcokrajowcami.