Klastry transportowe– czy to modna forma współpracy w branży transportowej? 0

Klastry funkcjonują na płaszczyźnie wielu gałęzi gospodarczych, w różnych częściach europy. Również przedsiębiorstwa z branży TSL dążą do wspólnego celu, którym jest rozwinięcie potencjału konkurencyjnego i zwiększenie dochodów. Taką możliwość daje zrzeszanie się w klastrach. Forma ta pozwala na współpracę z nowymi klientami i stworzenie wspólnej oferty. Małym i średnim przedsiębiorstwom niełatwo realizować wielkie zamówienia, angażować duże pieniądze na promocję czy uczestnictwo w targach.

klastry transportoweJak mówi się potocznie „duży może więcej”.

Integracja w klastrach transportowych pozwala na:

 1. wymianę handlową, zapewniającą równy dostęp do rynku usług TSL
 2. prowadzenie specjalistycznych szkoleń z obszaru TSL
 3. wymianę wiedzy i doświadczeń przez inicjowanie paneli dyskusyjnych
 4. występowanie do organów administracji rządowej i samorządowej z postulatami, wnioskami, zapytaniami dotyczącymi spraw związanych z szeroko pojętym sektorem TSL
 5. pomoc w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników
 6. rekomendowanie rzetelnych przedsiębiorców
 7. współpracę z niezawodnymi płatnikami
 8. ułożeniu tras w tzw. „pozapinanych w kółkach”, co niweluje puste przebiegi

 

Warunki przyjęcia do klastra (zapewne w każdej organizacji są różne)

 1. dobra opinia na rynku, aby potencjalny nadawca nie miał zastrzeżeń
 2. akceptacja przez wszystkich zleceniodawców zrzeszonych w klastrze
 3. dostosowanie się do zasad obowiązujących w klastrze

 

Przykładem nienagannej organizacji branżowej, szeroko rozumianego rynku TSL jest Stowarzyszenie Międzynarodowego Transportu Dania (ITD). W zrzeszeniu uczestniczy 400 firm międzynarodowych. Organizacja operuje 6500 ciężarówkami i zatrudnia ponad 10 tys. pracowników.

Środki finansowe na działanie klastra można pozyskać z funduszy unijnych (mowa o funduszu z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020).

Szczegółowe informacje są zawarte na stronie internetowej „Portal Innowacji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego: http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=13B041DE9F5045EC9EBA708D4D698A76

Każdy z przedsiębiorców może pozyskać środki indywidualnie pod warunkiem, że ich przeznaczenie to wspólne szkolenia, integracja branży czy promocja. Są to kluczowe założenia klastra.

 

Potrzeba wypracowania nowych zintegrowanych rozwiązań transportowych, wpływa na to, iż „działalność klastrowa” w sektorze transportu zarówno w Polsce jak i Europie ma wielką przyszłość. Jest to relatywnie młoda ale dynamicznie rozwijająca się koncepcja wspólnej współpracy.

W Polsce działa około 200 klastrów, wśród nich są takie, które mają w nazwie logistyka, transport albo spedycja. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczość udostępnia interaktywną mapę klastrów w Polsce. W wyszukiwarce można wpisać np. „transport” i będzie można zobaczyć ile przedsiębiorstw się wyświetli, poniżej link do strony:

http://www.pi.gov.pl/parp/data/klastry/

Główny Inspektorat Transportu Drogowego, zamieszcza wykaz stowarzyszeń przewoźników międzynarodowych: http://www.gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/zezwolenia/przewoz-rzeczy/stowarzyszenia/wykaz-stowarzyszen-przewoznikow-miedzynarodowych

 

W globalnej gospodarce konieczne jest włączenie polskich firm i instytucji do międzynarodowych sieci, ponieważ same nie będą w stanie konkurować czy ponosić dużych nakładów na innowacje… „duży może więcej” albo inaczej „siła w grupie”.