Jak znaleźć dobrą firmę spedycyjną? 0

Gdzie znaleźć i jak sprawdzić firmę spedycyjną?

Na rynku zleceń doraźnych podstawowy schemat działania opiera się zazwyczaj na współpracy firm transportowych ze spedycjami. Obecnie najpopularniejszym sposobem na znalezienie nowych partnerów biznesowych jest udział w giełdach transportowych. Tam właśnie można łatwo i szybko odszukać odpowiedni ładunek oraz przewoźnika, który wykona zlecenie. Ryzyko trafienia na nieuczciwego kontrahenta jest jednak dosyć duże w tej branży, dlatego przed podpisaniem umowy należy dołożyć wszelkich starań aby właściwie sprawdzić i ocenić każdą firmę. Ważne w tym względzie jest również zawarcie współpracy ze sprawdzonym dostawcą usług teleinformatycznych (producentem platform transportowych), gdyż właśnie za pomocą tych platform najczęściej realizowane są transakcje Spot.

weryfikacja firmy spedycyjnej

Jako, że temat jest bardzo rozległy, w niniejszym artykule zostanie przedstawionych kilka podstawowych zasad dotyczących weryfikacji firm spedycyjnych, a także opisanych kilka fundamentalnych wzorców, stanowiących o dobrej giełdzie transportowej. Zastosowanie tylko tych reguł w wielu przypadkach pozwoli uniknąć przykrych rozczarowań oraz uchroni firmę przed poważnymi problemami finansowymi (czasami straty z tytułu współpracy z niewiarygodnym partnerem mogą sięgać rzędu kilkudziesięciu tysięcy euro).

Ocena wiarygodności w wielu źródłach

Działania opieszałych płatników są częstą praktyką na rynku transportowym i niestety gro przewoźników pada ich ofiarą. W branży TSL funkcjonuje zatem bezwzględna zasada, że klient musi w każdym przypadku sprawdzać swojego partnera biznesowego. Szczególnie w obecnych czasach, kiedy większość decyzji i transakcji podejmuje się „wirtualnie” w Sieci. Mnogość nieznanych dotąd kontrahentów, ich pochodzenie z wielu krajów oraz umowy na transport na różnych relacjach wymuszają niejako na przewoźniku zastosowanie właściwych działań. Do działań tych należy przeprowadzenie bieżącej i systematycznej oceny wiarygodności w możliwie wielu źródłach. Im więcej bowiem etapów kontrolnych, tym większa pewność co do trafnego wyboru. I tak:

 1. Dobrze aby wybrana firma miała wieloletnie doświadczenie, dobre referencje, posiadała certyfikaty i wyróżnienia, rozumiała potrzeby przewoźników, zatrudniała kompetentnych i wykwalifikowanych pracowników oraz oferowała przyspieszone terminy płatności.
 2. Warto poświęcić maksymalną ilość czasu na dogłębne zbadanie spedytora, z którym zamierzamy podjąć współpracę.
 3. Na wstępie należy poprosić potencjalnego partnera biznesowego o przesłanie dokumentów rejestracyjnych (dokumenty założycielskie, licencje, ubezpieczenia, uprawnienia, dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odprawy celne) w celu ich identyfikacji oraz uzyskania jak najwięcej informacji.
 4. Zalecanym jest poznanie opinii o danej firmie wśród znajomych, na różnego rodzaju branżowych forach internetowych oraz tzw. „czarnych listach”. W ten sposób można sprawdzić jaką opinię posiada firma na rynku transportowym. Warto pamiętać jednak o tym, że są to tylko środki doraźne.
 5. Informacji o przyszłym kooperancie należy szukać przede wszystkim w wiarygodnych źródłach takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Długów itp.
 6. Pomocne okażą się również wywiadownie gospodarcze, które odpłatnie udzielą informacji odnośnie wypłacalności i analizy finansowej danego przedsiębiorstw np. Creditreform, Info Veriti, D&B. Jeśli jakaś firma miała wcześniej kłopoty z terminową płatnością, lepiej zrezygnować z takiego zlecenia.
 7. Przy zawieraniu transakcji z partnerem posługującym się wyłącznie numerem komórkowym lub e-mailem z darmowego konta pocztowego koniecznie należy podjąć dodatkowe czynności kontrolne np. potwierdzić zlecenie telefaksem i listownie.
 8. Zalecana jest także kontrola w giełdzie ofert transportowych, z której przewoźnik korzysta np. potwierdzenie udziału w programie na podstawie wydruku danej oferty i/lub kontakt z infolinią giełdy w celu uzyskania informacji odnośnie prawidłowości danych klienta, jego stażu, opinii oraz ewentualnych przerwach w dostępie do programu.
 9. Warto zadbać też o to aby wszelkie gwarancje i zapewnienia zostały przekazane na piśmie (w szczególności w przypadku dużej ilości ładunków).
 10. Nie należy akceptować zleceń z bardzo odroczonymi terminami płatności.
 11. Powinno odrzucać się zlecenia za wygórowane stawki od nieznanych firm.
 12. Nie warto też przyjmować zleceń od klientów, którzy mają już wobec firmy przeterminowane płatności za poprzednio wykonane usługi, prowadzone są przeciwko nim (lub zakończone) rozprawy sądowe o zapłatę.

Wszystkie możliwe sposoby weryfikacji przyszłych kooperantów są wskazane, a im większa staranność kupiecka zostanie zachowana, tym większa szansa na współpracę z dobrą firmą i powodzenie danego przedsięwzięcia.

Solidny partner giełdowy

Z giełd transportowych korzysta codziennie kilkaset tysięcy przewoźników i spdytorów na całym świecie. Platforma ta ułatwia bowiem kontakty z międzynarodowymi kontrahentami oraz umożliwia zawieranie transakcji na odległość (oszczędność czasu i pieniędzy to też znaczna wartość dodana). Wybór giełd jest ogromny, a właśnie na tego typu platformach dochodzi najczęściej do oszustw, nadużyć i opieszałości w zapłacie. Dlatego też klient powinien wybrać taką giełdę, która ma wyrobioną markę oraz oferuje przemyślaną i rozbudowaną sieć, chroniącą użytkowników przed nieuczciwymi kontrahentami.

Pakiet bezpieczeństwa danego operatora giełdy powinien gwarantować, że firmy przystępujące do programu zostaną dokładnie zweryfikowane pod kątem kapitałowo-osobowym oraz sprawdzone pod kątem zdolności płatniczej, ewentualnego zadłużenia, rzetelności, opinii innych kontrahentów i autentyczności dokumentów. Dzięki takiej szczegółowej kontroli już na wstępie powinny zostać odrzucane podmioty, które są niewypłacalne lub mają wątpliwą reputację.

Akces do giełdy powinny otrzymywać również tylko te firmy, które działają w branży TSL od co najmniej kilku miesięcy. Także już po zawarciu umowy każda aktywna firma w giełdzie powinna być sprawdzana regularnie przez operatora. W bazie powinny działać bowiem wyłącznie przedsiębiorstwa, które nie mają żadnego zadłużenia wobec innych użytkowników. Jeśli natomiast dojdzie do problemów z płatnościami, administrator giełdy powinien zapewnić swoim klientom odpowiednią pomoc w pozasądowym odzyskaniu wierzytelności. Jeśli mimo to firmy nie spłacą swoich zobowiązań, powinny zostać automatycznie zablokowane (dzięki temu nie będą mogły więcej narażać innych przedsiębiorców na ryzyko związane z należnościami za usługi). Tego typu funkcjonalności oferuje np. firma TimoCom, będąca największą platformą transportową w Europie.

Warto zatem zwracać uwagę na regulamin przystąpienia do danego serwisu (im więcej restrykcyjnych warunków tym lepiej) i postawić na taki program, w którym spełniona jest w pełni idea bezpieczeństwa. Tylko taka giełda zapewni korzystną współpracę i zmniejszy ryzyko handlowe.

Podsumowując

Sprawdzeni partnerzy biznesowi są podstawowym elementem rozwoju firm przewozowych. Mimo tego, że z roku na rok obserwuje się coraz większą świadomość w zakresie dbałości o bezpieczeństwo, wciąż jeszcze wielu przedsiębiorców trafia na niewiarygodne i niewypłacalne spedycje. Przewoźnicy dla własnego dobra powinni zatem przestrzegać wszelkich kryteriów kontroli nowych partnerów biznesowych; szczególnie tych poznanych co dopiero na giełdach transportowych. Działania kontrolne oraz zwiększona czujność powinny stać się nawykiem nawet w największym natłoku pracy.

Jeśli chodzi natomiast o samo korzystanie z giełd, należy od początku wybrać takiego dostawcę usług IT, który w swojej bazie posiada tylko wiarygodne przedsiębiorstwa, dyktuje restrykcyjne warunki przystąpienia do swojej giełdy oraz pomoże w razie pojawiających się problemów z przeterminowanymi fakturami.

Informacja za: etransport.pl , spedycje.pl, timocom.pl