Gdzie szukać powierzchni magazynowo- przemysłowych? 0

W poszukiwaniu nowych rozwiązań- jak odnaleźć rynkowy sukces?

Czy w Polsce powierzchnie magazynowo- przemysłowe cieszą się zainteresowaniem rynku?

Można wyróżnić kilka aspektów, które mają wpływ na rozwój rynku powierzchni magazynowo- przemysłowych.

Jednym z nich jest lokalizacja naszego Państwa (w centrum europy) oraz stale modernizowana infrastruktura drogowa. Poza tym nasze przedsiębiorstwa są cenione na arenie międzynarodowej. Rynek powierzchni magazynowo- przemysłowych to cały czas obszar do zdobycia. Innym motorem napędowym są sieci handlowe, które swoją przewagę konkurencyjną próbują uzyskać poprzez innowacyjność.

Niekwestionowaną zamianą trendów konsumenckich są zakupy przez internet (e-commerce).

Należy mieć na uwadze, iż sklepy (stacjonarne, internetowe), hipermarkety starają się zwiększyć różnorodność swoich kanałów dystrybucyjnych. Ich potrzeby stale rosną, rynek jest bardzo dynamiczny, powstają nowe sieci handlowe, więc kwestia inwestowania w infrastrukturę logistyczną, magazynową jest bardzo ważna.

Chcąc się rozwijać szybciej niż rynek powinniśmy reagować, szukać nowych rozwiązań…

powierzchnie magazynowe

Powierzchnie magazynowo- przemysłowych, gdzie i jak je znaleźć?

Zwiększenie eksportu oraz obsługa nowego rynku e-commerce, dodatkowo dobra koniunktura i ogólna kondycja przemysłu wpływają na rozwój rynku powierzchni magazynowych. Największa liczba najemców to operatorzy logistyczni. Kolejna grupa to właściciele marketów budowlanych, firm meblarskich oraz właściciele branży motoryzacyjnej. We wszystkich tych sektorach istotną część zapotrzebowania generował rozwój kanałów dystrybucji.

Wyspecjalizowana w analizie rynku powierzchni komercyjnych, firma „Axi Immo” podała, iż zapotrzebowanie na nieruchomości komercyjne w pierwszym kwartale wyniosło 625 tys. mkw. (brutto). Najemcy podpisują nowe umowy, zwiększają powierzchnie, rozwijają własny biznes oraz zwiększają produkcję – a to bardzo pozytywny trend!

Jak przedstawiono, najaktywniejsze były dojrzałe rynki oraz mniejsze regiony: Rzeszów, Szczecin. Dużym zainteresowaniem cieszyły się powierzchnie magazynowe w:

  1. Polska Centralna (152 tys. mkw.)
  2. okolice Warszawy (120 tys. mkw.)
  3. Górny Śląsk (95 tys. mkw.)
  4. Poznań (74 tys. mkw.) – tu zostało zawartych najwięcej nowych umów

Dostęp do internetowych platform transportowych

Na jednej platformie mamy dostęp do szerokiej bazy klientów i operatorów logistycznych, działających na zasadzie szukanie nowych możliwości nie tylko w Polsce, ale także na rynku międzynarodowym.

Internetowa giełda powierzchni magazynowych www.timocom.pl jest wyszukiwarką magazynów. Za jej pośrednictwem udostępnia się wolne magazyny i powierzchnie magazynowe. Usługodawcy korzystają z platformy, by zaprezentować swoje wolne zasoby wraz ze wszystkimi ważnymi informacjami. Giełdy transportowe dzięki swojej modułowej budowie łączą wszystkie procesy związane z dostawcami usług przewozowych i innymi uczestnikami łańcuch dostaw.

 

Jak mierzyć nieruchomości na różnych rynkach, budowane w różnych standardach i opisywane według różnych zasad?

Dziś na rynku obowiązują niezależnie od siebie systemy pomiarowe, w praktyce oznaczające różne podejście do pomiaru powierzchni nieruchomości, co w efekcie może oznaczać różne sposoby wyceny. Istotna jest świadomość zasad prowadzenia pomiaru, bo mierząc powierzchnię według różnych norm, można osiągnąć inne wartości.

Sposób pomiaru jest bardzo istotny dla najemców. Poszczególne normy mogą uwzględnić powierzchnię przegród wewnętrznych, powierzchnię pomieszczeń przeznaczonych do wyłącznego użytku, ale o charakterze technicznym, czy części wspólnych. To bardzo istotne elementy wpływające na łączną powierzchnię najmu. Standard pomiaru powierzchni nie jest kwestią pierwszoplanową przy negocjacjach umów najmu, jednak w przypadku wynajmu dużych powierzchni magazynowych i produkcyjnych np. na 10 lat może prowadzić do sporu.

  1. amerykańskie normy BOMA (The Building Owners and Managers Associations) uznawane za jeden ze standardów pomiaru nieruchomości. Wśród kluczowych funkcjonalności norm BOMA są m.in. 22 definicje i zasady wykorzystywane przy pomiarach nieruchomości przemysłowych, informacje o sposobach prowadzenia pomiarów dla budynków z jednym najemcą i wieloma najemcami, jedno lub wielopoziomowych.
  2. europejskie normu TEGoVA (The Euro Pean Group of Valuers Associations) to nie tylko sposób wyceny wartości nieruchomości, ale także jej powierzchni

Całkowicie wyeliminowana została bezpośrednia dystrybucja od producenta do sklepu, która została zastąpiona scentralizowaną siecią logistyczną prowadzoną przez nowoczesne centra logistyczno- dystrybucyjne.

Idea magazynowania pozwala zaoferować klientom wchodzący w ten układ dużo atrakcyjniejsze stawki, a także mieć własny kanał optymalizacji sieci handlowych.

U każdego, kto inwestuje obawa i strach w okresie początkowym, przejściowym, kiedy to mogą wystąpić zachwiania operacyjne jest uzasadniona. Aby inwestycja zakończyła się sukcesem, potrzebna jest ciężka praca, ponieważ własny rozwój oznacza duże zaangażowanie i wzmożony wysiłek, który będzie ukoronowaniem sukcesu. Nie jest to zagrożenia, ale szansa!