Węgry ? nowy system podatkowy 0

Jeździsz na Węgry? Od 1 stycznia obowiązuje tam system EKAER.

Węgry ? nowy system podatkowy

EKAER to elektroniczny system kontroli transportu, który będzie obowiązywać przede wszystkim nadawców i odbiorców przewożonego ładunku. Rząd węgierski wymaga, aby regularnie były raportowane przewozy eksportowe bądź importowe. W tym celu stworzono system elektroniczny, który dotyczy każdego przewozu drogowego, który odbywa się pojazdem o dmc powyżej 3,5 tony. Trzeba jednak zaznaczyć, że system EKAER będzie miał zastosowanie także w przypadku pojazdów poniżej 3,5 tony, których przesyłka przekracza 500 kg lub wartość 1 mln HUF (forintów węgierskich) i objęta jest wysokim stopniem ryzyka.

W sporządzanym elektronicznie raporcie dla systemu EKAER znaleźć się powinny wszystkie istotne informacje dotyczące przewozu, a także numer rejestracyjny pojazdu, który ładunek przewozi. Co ważne, na terenie Węgier odbyć będzie się mógł jedynie transport drogowy, który na 15 dni przed jego rozpoczęciem zostanie zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego i któremu nadano numer EKAER.

I chociaż teoretycznie przewoźnicy nie mają obowiązku raportowania wykonywanego przez nich transportu, to jednak przepisy dopuszczają dwie sytuacje, kiedy ten obowiązek zostaje na przewoźnika nałożony. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w której ani załadowca, ani odbiorca nie prowadzą raportu zaniedbując tym samym swoje obowiązki. W przypadku braku raportu służby celne i podatkowe mają prawo nałożenia na odbiorcę i nadawcę przesyłki kary w wysokości 40% wartości przewożonego towaru, przejąć ładunek, a także zatrzymać pojazd. Takie działania akurat uderzają bezpośrednio w przewoźnika. Ponadto jeśli przewożony jest towar podwyższonego ryzyka w ilości handlowej zarówno odbiorca, nadawca jak i przewoźnik powinni złożyć deklarację, w której zawarte zostaną informacje o ilości i rodzaju przewożonego towaru, opis i numer rejestracyjny pojazdu, a także dokumenty dotyczące samego ładunku, wskazujące adres rozładunku oraz numer EKAER.

Rząd węgierski nie podał jeszcze listy towarów spożywczych, które objęte zostaną wysokim ryzykiem. Na dzisiaj wiadomo jedynie, że systemem EKAER zostaną objęte te przewozy, których ładunek będzie przekraczał 200 kilogramów lub jego wartość jest większa niż 250 tysięcy HUF.

Przewoźnik przyjmując zlecenie przewozu ładunku do lub z Węgier powinien po pierwszym stycznia wymagać od swojego zleceniodawcy podania numeru EKAER, który dotyczy danego przewozu. Z pewnością pozwoli to uniknąć niepotrzebnych problemów.