Czym jest Cross-docking w logistyce? 0

przeladunek-paleta-euroW dziedzinie logistyki wykorzystywane jest często pojęcie cross-docking. Nowoczesne firmy logistyczne i spedycyjne wykorzystują w praktyce swojej działalności gospodarczej strukturę organizacyjną, opierającą się na przeładunku kompletacyjnym i właśnie owa struktura jest określana mianem cross-dockingu. Na czym to polega?

Istota Cross-dockingu

Cross-docking, czyli przeładunek kompletacyjny polega na zebraniu towarów z wielu punktów dystrybucyjnych czy przeładunkowych, albo też na odebraniu przesyłek z określonego punktu, aby później móc go dostarczyć do jednego odbiorcy. Za pośrednictwem cross-dockingu można również organizować dystrybucję do różnych miejsc, biorąc produkty do rozwiezienia z jednego miejsca. Istotą cross-dockingu jest niewątpliwie to, że wyklucza się w jego przypadku konieczność składowania towarów w magazynie, a więc i zmniejsza koszty transportu produktów w łańcuchu dostaw. Niestety, wymaga to dokładnego opracowania i zsynchronizowania wszelkich procesów przyjmowania i wydawania towarów, co nie jest rzeczą prostą.

W ramach cross-dockingu towary są transportowane pomiędzy kolejnymi punktami dystrybucji, ale nie są w nich składowane przez dłuższy okres czasu, ale przeładowywane do ciężarówek i wysyłane do innego miejsca docelowego.

 

 Typy cross-dockingu

W logistyce można wyróżnić trzy podstawowe formy cross-dockingu:

  • Przeładunek bezpośredni,
  • Przeładunek kompletacyjny,
  • Interdokowanie.

 

Przeładunek bezpośredni polegał do niedawna na przenoszeniu z samochodu do samochodu towarów, bez ich rozładowywania w jakimkolwiek punkcie dystrybucji. W ten sposób można było jednak wykonywać tylko szybkie dostawy. Obecnie i bardziej skomplikowane operacje są realizowane w ten sam sposób, dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi.

Przeładunek kompletacyjny polega na tym, że dokonywana jest szybka przesyłka towarów, w formie gotowej do wysyłki, jedynie pomiędzy dostawcami a docelowymi klientami. Bardzo często jest on stosowany w przypadku żywności i towarów szybko psujących się, bowiem minimalizowane są przy tym przestoje produktu w drodze do miejsca przeznaczenia od zakładu, w którym produkty zostały wyprodukowane. Nie ma miejsca w przeładunku kompletacyjnym na składowanie zapasów w magazynie, a jego koszty są minimalizowane. Firma nie ponosi więc kosztów utrzymywania magazynów.

Interdokowanie polega na przeładowywaniu towarów z ciężarówek centrum dystrybucji do ciężarówek, które dostarczą je bezpośrednio do miejsc docelowych – sklepów, hurtowni itp.