Rozwój stawek w europejskim transporcie w IV kwartale 2014 roku 0

stawki transportowe w EUStawki transportowe w IV kwartale 2014 roku- raport

Wskaźnik cen w europejskim transporcie spadł o 1,2 % w ostatnim kwartale 2014 roku w porównaniu do wskaźnika cen w III kwartale, wskaźnik możliwości przewozowych uległ 5% wzrostowi, a wskaźnik cen oleju napędowego spadł o 7,2%. Takie dane otrzymujemy z najnowszego raportu Transport Market Monitor. Jakie były główne czynniki zmiany tych cen?

 

Spadek cen transportu i wzrost możliwości przewozowych

Raport Transport Market Monitor to magazyn wydawany przez Capgemini Consulting oraz Transporeon. Każde wydanie przedstawia zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich trzech miesięcy na rynku europejskim oraz inne tematy związane z transportem. Niniejszy raport jest już dwudziestą drugą odsłoną tej ciekawej publikacji. Z informacji zebranych przez autorów dowiadujemy się, że wskaźnik cen transportu spada, a możliwości przewozowe rosną.

Gwałtowny spadek kosztów paliwa stanowił istotny czynnik spadku wskaźnika cen transportu w IV kwartale 2014 roku (spadek o 1,2% w stosunku do okresu od lipiec-sierpień-wrzesień). Także w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej wskaźnik cen jest niższy o 3%. Wskaźnik cen obliczony został poprzez porównywanie zmian średniej ceny za kilometr w danym czasie. W IV kwartale 2014 roku wszystkie branże wykazały tendencję spadku wskaźnika cen.

W IV kwartale 2014 wskaźnik cen oleju napędowego spadł o 7,2% i był wynikiem gwałtownego spadku cen ropy, jednak utrzymuje się on na stabilnym poziomie. Ceny transportu kształtowały się według schematu cen oleju napędowego (istnieje ścisła zależność pomiędzy wskaźnikiem cen oleju napędowego a wskaźnikiem cen transportu).

W ostatnim kwartale 2014 roku wskaźnik możliwości przewozowych uległ dalszemu wzrostowi i jest obecnie o 8,8 % wyższy w porównaniu do wskaźnika z ubiegłego roku. Nieznacznie wzrosła konkurencja między przewoźnikami i odnotowano wzrost różnic cenowych między ofertami (o 2,5%). Jednakże jest to tylko niewielki wzrost w stosunku do roku 2008-2009, kiedy to nastąpił szczyt możliwości przewozowych, a podobna tendencja (nisko wzrostowa) utrzymuje się już od kilku lat.

 

Wolumen handlu i jego wpływ na popyt na usługi transportowe oraz ich ceny

Opracowanie zawiera także indeks globalnego przepływu w handlu, którego wolumen znacząco wpływa na popyt na usługi transportowe i ich ceny. Indeks śledzi handel towarami i usługami na podstawie analizy wybranych parametrów pochodzących z najnowszych, oficjalnie dostępnych

danych z krajowych agencji. Z raportu dowiadujemy się, że w związku z silnym wzrostem euro w IV kwartale wielkość handlu w Europie wzrosła o 6,6% w porównaniu do tego samego okresu w III kwartale 2014 roku oraz jednocześnie o 8,4% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej.

 

Podsumowując

Transport Market Monitor to kwartalnik, który zapewnia kluczowy wgląd w europejski rynek transportowy wraz z miesięcznym przeglądem najważniejszych trendów. Nakreśla on rozwój stawek w europejskim transporcie i w ten sposób śledzi dynamikę rynku transportowego. Raport został odpowiednio dostosowany do rynku europejskiego. Już niebawem dostępne będzie kolejne wydanie raportu przedstawiające dane liczbowe za I kwartał 2015 z uwzględnieniem wpływu spadku cen paliw.

 

Informacja za www.transportmarketmonitor.com