Kiedy nie musisz się stosować do rozporządzenia czasu jazdy? 0

Do art. 5-9 rozporzączasjazdydzenia nr 561/2006, mówiących o czasie jazdy, obowiązkowych przerwach oraz odpoczynkach nie muszą stosować się kierowcy podczas niektórych przewozów. Jakich konkretnie? Mówi o tym art. 13 ust.1 w/w rozporządzenia. Ma on zastosowanie do  przewozów:

1)      pojazdami będące własnością organów publicznych (które nie stanowią konkurencji dla prywatnych przedsiębiorstw),

2)      pojazdami przedsiębiorstw rolniczych, ogrodniczych, leśnych (maks. do 100 km od bazy),

3)      ciągnikami rolniczymi i leśnymi (maks. do 100 km od bazy),

4)      pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony, które świadczą powszechne usługi pocztowe lub wybrane usługi pocztowe oraz takich, które dowożą materiały i sprzęt casino online potrzebny kierowcy w czasie pracy (maks. 50 km od bazy, a zajęcie to nie jest głównym zajęciem kierowcy),

5)      pojazdami poruszającymi się po wyspach (do 2 300km w strefach, które nie są połączone drogą z resztą kraju ),

6)      pojazdami, które przewożą rzeczy maks. 50 km od bazy (maks. 7,5t, gaz lub napęd elektryczny),

7)      pojazdami nauki jazdy,

8)      pojazdami używanymi w związku z odprowadzaniem ścieków, ochroną przeciwpowodziową, konserwacją niektóry urządzeń?,

9)      pojazdy z 10-17 miejscami siedzącymi, jeżeli nie jest prowadzony transport zarobkowy,

10)  pojazdy specjalistyczne wykorzystywane przez cyrki i wesołe miasteczka,

11)  pojazdami, które służą celom edukacyjnym w czasie postoju,

12)  pojazdami przewożącymi mleko,

13)  pojazdami przewożącymi pieniądze,

14)  pojazdami przewożącymi tusze zwierzęce, które nie są przeznaczone do spożycia dla ludzi,

15)  pojazdami używanymi jedynie wewnątrz obiektów,

16)  pojazdami, które przewożą żywe zwierzęta (maks. do 50 km).