Branża motoryzacyjna w Polsce i na świecie 0

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego regularnie podsumowuje dostępne dane liczbowe i prezentuje kompletne raporty na temat stanu branży motoryzacyjnej. Z najnowszej publikacji dowiadujemy się, że w ubiegłym roku w całej Unii Europejskiej zarejestrowano blisko 13,6 milionów samochodów osobowych, pojazdów dostawczych, ciężarówek i autobusów. Nie są to jednak rekordowe wyniki, choć sytuacja ulega stopniowej poprawie. Polska produkcja motoryzacyjna także osłabła. W sektorze tym zanotowano 583,258 sztuk pojazdów, co oznacza spadek o 10,9%. Analiza oparta została o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe i dotyczy ona 2013 roku.

transport

Umiarkowany optymizm gospodarczy na rynku międzynarodowym

Europejski przemysł motoryzacyjny jest jednym z głównych filarów europejskiej gospodarki. Europejska branża samochodowa jest odpowiedzialna za jedną piątą produkcji

samochodów na całym świecie. Rekordowym rokiem dla tego sektora był rok 2007, w którym odnotowano 18,6 miliona rejestracji. Jednak od jakiegoś czasu obserwujemy spadki liczby rejestracji, co odbija się także na poziomie europejskiej produkcji. Niemniej jednak następuje powolny wzrost gospodarczy w Europie i ostatnie doniesienia z rynku są już bardziej optymistyczne. To dobre wieści także dla polskiej gospodarki, a szczególnie dla działającego w Polsce przemysłu samochodowego, ponieważ ponad 95% naszej produkcji trafia na eksport (zwłaszcza części i komponenty).

Produkcja ciężkich samochodów ciężarowych na świecie w 2013 roku szacowana jest na 3,8 mln sztuk, co stanowi o 2,1% więcej niż w 2012 roku.

 

Sytuacja na rynku krajowym

Biorąc pod uwagę zarówno produkcję pojazdów samochodowych, części i akcesoriów motoryzacyjnych, jak i handel oraz usługi związane z motoryzacją, polska branża motoryzacyjna należy do największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Przemysł samochodowy jest także jedną z wiodących gałęzi gospodarki w naszym kraju (pod względem wartości produkcji, eksportu i zatrudnienia). Obroty producentów pojazdów

i części samochodowych przekraczają 110 mld zł. Wartość eksportu w tym sektorze wynosi 19 mld euro. Przez ostatnie dwa lata branża motoryzacyjna w Polsce utrzymuje

pierwsze miejsce pod względem wartości zrealizowanych projektów inwestycyjnych, a nasz kraj nadal jest atrakcyjnym miejscem dla rozwoju przemysłu. Zlokalizowane w Polsce zakłady produkcyjne koncernów motoryzacyjnych należą do najlepszych na świecie. Jednym z priorytetów programowych Rządu jest zatem tworzenie korzystnych warunków do prowadzenia biznesu w tym obszarze (firmy otrzymują wsparcie finansowe i są obejmowane specjalnym programem, wydłużono też funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych).

 

Samochody ciężarowe

W raporcie PZPM odnajdziemy dane GUS-u, dotyczące polskiej produkcji samochodów ciężarowych i dostawczych w 2013 roku. Wynika z nich, że produkcja ta sięgnęła poziomu 111,1 tys. pojazdów (o 7% więcej niż w roku poprzednim). Większy popyt na nowe ciągniki siodłowe miał widoczny wpływ na działalność fabryk samochodów. Tylko z jednej fabryki wyeksportowano 7545 sztuk pojazdów ciężarowych (najwięcej do Rosji, Francji, Turcji, Austrii, Czech, Belgii i Hiszpanii).

W 2013 roku rynek nowych samochodów dostawczych o dmc do 3,5 ton odnotował 7% wzrost (42 182 aut). Pod koniec roku rejestracje aut dostawczych były wyższe o 24,3%. Liderem pozostał Fiat z wynikiem 9897 zarejestrowanych aut (o 4,1% więcej niż w 2012r.). Na drugim miejscu znalazł się Peugeot z wynikiem 5734 (wzrost o 33,7%), na trzecim Renault (4892, wzrost o 5,1%), na czwartym Volkswagen (3457, wzrost o 1,9%) i na piątym Mercedes-Benz z wynikiem 3032 sztuk (o 2,7% więcej w stosunku do roku poprzedniego). Leasing samochodów dostawczych o dmc do 3,5 tony w 2013 roku objął 21 882 sztuki (wzrost o 1,6 tys. sztuk).

Pierwsze rejestracje nowych samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton sięgnęły 19 715 sztuk (o 20%. więcej niż w 2012 r.). Najwięcej zarejestrowano pojazdów ciężkich o dmc pow.16 ton (16 733 sztuki, co stanowi o 19,1% więcej niż rok wcześniej). W śród najcięższych pojazdów 85% stanowią ciągniki siodłowe. Wartość wyleasingowanych samochodów ciężarowych wzrosła o 32,9% (klienci wyleasingowali 6474 ciężarówki o dmc powyżej 3,5 tony i 16 130 ciągników siodłowych). Zarejestrowano także ponad 15 tys. przyczep i naczep o dmc ponad 3,5 tony (o 14,5% więcej niż w 2012 r.). Wartość leasingowanych naczep przekroczyła 2 mld zł i była większa niż w 2012 roku o 26,1%).

Według analiz PZPM sporządzonych na podstawie danych CEPiK, w Polsce w 2013 roku wyrejestrowano 450 165 pojazdów (o 11,4% więcej niż w 2012r.). W sektorze samochodów ciężarowych było to jedynie 2,5% w porównaniu do 16,6% rok wcześniej). Średni wiek pojazdów ciężarowych i ciągników siodłowych przeznaczonych do demontażu wynosił 19 lat. Średni wiek naczepy lub przyczepy przeznaczonej do kasacji sięgał 24,7 lat.

 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Raport niesie ze sobą także istotne informacje na temat stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dowiadujemy się z niego, że w 2013 roku na polskich drogach wydarzyło się 35 847 wypadków (o 3,2% mniej niż w 2012r.). Liczba zabitych zmalała do 3357 osób (o 6%), a rannych do 44 059 osób (o 3,8%). Z danych policji wynika, że wskaźnik zabitych na 100 wypadków zmalał do 9,4 z 9,6, podobnie jak wskaźnik rannych na 100 wypadków do 122,9 ze 123,6 rok wcześniej. W 2013 roku nietrzeźwi kierowcy spowodowali 4028 wypadków (o 9,8% mniej), a policjanci zatrzymali blisko 163,2 tys. nietrzeźwych kierujących (rok wcześniej ponad 171 tys.).

 

Przewozy samochodowe

Instytut Logistyki i Magazynowania podsumował także w raporcie wartość całego rynku usług logistycznych w 2013 roku i wycenił ją na blisko 180 mld zł. (samochodowi przewoźnicy ładunków wykazali obroty 74,6 mld zł.). W 2013 roku liczba podmiotów zmniejszyła się o 4,8% do 60 tys. Na firmę przypadało 3,3 samochodu. Przedsiębiorcy wykonujący krajowe przewozy rzeczy na potrzeby własne otrzymali 45,7 tys. zezwoleń (o 1,8 tys. więcej niż w 2012 roku). Z danych BOTM wynika, że w 2013 roku liczba przedsiębiorców wykonujących przewozy międzynarodowe ładunków wzrosła o 1613 do 28 227, natomiast samochodów ciężarowych o 10 344 sztuki, do 154 594. Najmniejsze przedsiębiorstwa dysponowały łącznie flotą 37 514 pojazdów, co stanowiło 24,3% całości parku przewoźników międzynarodowych. Powoli odmładza się też tabor samochodowy (najnowsze pojazdy ciężarowe z silnikami Euro V stanowiły blisko 42%, odsetek najstarszych modeli Euro II i niżej spadł o ponad 3%).

Raport PZPM porusza też takie tematy jak: sprzedaż paliw, sprzedaż opon, inwestycje drogowe, ekologia, podatki, prawo, pomoc publiczna, gospodarka itp.

 

Podsumowując

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej. Reprezentuje on 67 marek należących do 42 firm członkowskich. Co roku instytucja przygotowuje szczegółowe raporty na temat branży motoryzacyjnej, które obrazują sytuację na polskim i zagranicznym rynku. Oprócz tego ukazują się kwartalne zestawienia o tym sektorze, których celem jest przedstawienie bieżących trendów w branży, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe.

 

Informacja za www.pzpm.org.pl