Dalszy rozwój rynku magazynowego w Polsce 0

Znamy już najnowszy raport agencji nieruchomości Colliers International dotyczący rynku magazynowego w Polsce za III kwartał 2014 roku. Wynika z niego, że sektor ten nadal rozwija się bardzo dynamicznie. W badanym okresie odnotowano rekordowy poziom podaży (blisko 400 tys. m2), a całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej na koniec września wyniosły prawie 8,5 mln m2. Gdzie zatem warto inwestować i gdzie szukać atrakcyjnych magazynów?

Flaga_Polski

Sytuacja na głównych rynkach

Warszawa pozostaje niezmiennie największym rynkiem magazynowym w Polsce; to także jeden z rynków o największej aktywności najemców. Stolica oferuje ponad 2,7 mln m2 nowoczesnej powierzchni (podzielonej pomiędzy trzy strefy). W okresie od czerwca do września podpisano tam umowy na 114 tys. m2, co stanowiło 22,7% całkowitego popytu na polskim rynku magazynowym. Spadł także współczynnik pustostanów (z 11,8% na koniec pierwszego półrocza do 8,8%). W Warszawie w III kwartale oddano do użytku zaledwie jeden obiekt o powierzchni około 6,5 tys. m2. W budowie pozostaje około 55 tys. m2.

Górny Śląsk to drugi pod względem wielkości rynek magazynowy w Polsce. Na koniec września 2014 r. całkowita podaż przekroczyła tam 1,53 mln m2. Do użytku oddano blisko 29 tys. m2, a w budowie pozostaje około 60 tys. m2. Wolumen transakcji osiągnął tam poziom ok. 120 tys. m2 i odnotowano najwyższą aktywność najemców wśród pozostałych rynków (aż 83% aktywności najemców stanowiły nowe umowy). Współczynnik pustostanów na koniec

III kwartału wyniósł 8,7%.

Polska Centralna znajduje się na trzecim miejscu pod względem wielkości rynku magazynowego. W badanym okresie całkowita podaż nowoczesnej powierzchni

magazynowej przekroczyła tam poziom 1,1 mln m2. Do użytku oddano ponad 35 tys. m2, a w budowie pozostaje 38 tys. m2. Aktywność najemców w regionie łódzkim wyniosła blisko 42 tys. m2. Nowe umowy stanowiły 100% zawartych transakcji. Wskaźnik pustostanów wyniósł tam 12%, co wskazuje na tendencję spadkową.

Poznań to czwarty pod względem wielkości rynek magazynowy w Polsce. Podaż wzrosła tam o ponad 124 tys. m2 w III kw. 2014 r. Najważniejszą inwestycją oddaną do użytku na poznańskim rynku był obiekt o powierzchni 100 tys. m? dla firmy Amazon. Na koniec

omawianego okresu całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej przekroczyły 1,1 mln m2. Poznań ma także najwyższą sumę powierzchni w budowie spośród analizowanych rynków magazynowych (przekracza ona 200 tys. m2.) oraz pozostaje rynkiem o jednym z najniższych wskaźników pustostanów w kraju (2,3% na koniec III kw.).

Wrocław ? piąty co do wielkości rynek magazynowy w III kwartale zwiększył podaż do ponad 1 mln m2. Do użytku oddano tam ponad 172 tys. m? nowoczesnej powierzchni magazynowej, w tym 123 tys. m? dla firmy Amazon. Podpisano także umowy na łączną powierzchnię ok. 62 tys. m?. Obecnie w budowie znajduje się około 138 tys. m2. Współczynnik wolnych powierzchni spadł do poziomu 4,7% z 6,2% na koniec II kwartału.

Trójmiasto ? zasoby powierzchni magazynowej wzrosły o 18 tys. m2 w III kwartale, w efekcie całkowita podaż na trójmiejskim rynku osiągnęła poziom 238 tys. m2. W analizowanym okresie wynajęto ponad 20 tys. m2 a współczynnik pustostanów wyniósł 5,8%.

Kraków ? podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej wyniosła tam 160 tys. m2., co oznacza niezmieniony poziom. W omawianym okresie wynajęto blisko 19 tys. m2. Współczynnik pustostanów wzrósł w stosunku do poprzedniego kwartału i na koniec

września 2014 r. wyniósł 6,7%.

Toruń / Bydgoszcz ? całkowita podaż powierzchni magazynowych na tym rynku pozostała na poziomie 101 tys. m2, wynajętych zostało nieco ponad 2 tys. m2. Współczynnik dostępnych powierzchni na koniec września osiągnął poziom 24,1%, a w budowie znajduje się jeden obiekt o powierzchni 13,5 tys. m2.

Szczecin ? całkowita podaż powierzchni magazynowych na tym rynku wzrosła o ponad 11 tys. m2 w III kw. 2014 r., a całkowite zasoby przekroczyły 73 tys. m2. W budowie znajduje się 14 tys. m2 nowoczesnych magazynów. W analizowanym okresie wynajęto zaledwie 3 tys. m2 (Szczecin jest jedynym rynkiem, gdzie wszystkie magazyny klasy A są w pełni wynajęte).

 

Wzrost zainteresowania inwestycjami w mniejszych regionach

Jak wynika z danych agencji Colliers Internationale nastąpił także wzrost zainteresowania inwestycjami w regionach, gdzie dotychczas brakowało nowoczesnych obiektów magazynowych (Rzeszów, Lublin, Szczecin). Także w zachodniej Polsce z miesiąca na miesiąc rośnie popyt na magazyny.

 

Podsumowując

Rynek magazynowy w Polsce prężnie się rozwija. Na koniec września odnotowano rekordowy poziom podaży na nowoczesne powierzchnie magazynowe. Odnotowano również wysoką aktywność najemców (podpisano umowy na łączną powierzchnię ponad 0,5 mln m2.). Współczynnik pustostanów na większości rynków nadal wykazuje tendencję spadkową. Stawki czynszu na większości głównych rynków magazynowych w Polsce pozostają na stabilnym poziomie. Jest zatem powód do zadowolenia.

 

Źródło za http://www.colliers.com/pl