Czym jest transport budowlany? 0

Czy znasz zasady planowania i organizacji transportu budowlanego?

transport budowlanyDysponujesz pojazdami, które mogłyby zostać wykorzystane przy transporcie materiałów budowlanych, zdecydowałbyś się na podjęcie współpracy z firmą budowlaną? Jaki rodzaj transportu budowlanego byś wybrał – wewnętrzny czy zewnętrzny?

Zacznijmy może jednak od początku. Ze względu na harakter wykonywanego transportu w budownictwie wyróżnia się:

  • transport wewnętrzny, który dotyczy przewozu materiałów, konstrukcji budowlanych, itp. w obrębie samej budowy, czyli od składów budowlanych znajdujących się na placu budowy do miejsc, w których wykonywane są prace budowlane.
  • transport zewnętrzny, to jak sama nazwa wskazuje przewóz materiałów budowlanych, w tym półfabrykantów do składów bądź magazynów znajdujących się na terenie budowy. Obejmuje on ponadto transport maszyn wykorzystywanych w czasie budowy.

Firmą świadczącą usługi transportowe zazwyczaj interesuje transport zewnętrzny, którego głównym celem jest dostarczenie produktów jak najdalej na obszar budowy, by ograniczyć w znacznym stopniu transport wewnętrzny lub, jeśli to możliwe całkowicie go wyeliminować. Warto pamiętać, że w przypadku transportu budowlanego niebagatelna rolę odgrywa rodzaj dostarczonego materiału i położenie samej budowy. To determinuje wybór transportu – drogowego, kolejowego lub intermodalnego.

Drogowy transport budowlany jest wykorzystywany przede wszystkim w miejscach, gdzie na budowie towar należy dowieźć do różnych miejsc rozrzuconych na placu budowy. Przedstawiciele branży budowlanej podkreślają, że najbardziej ekonomiczną wersją transportu drogowego jest ten, który wykorzystywany jest na niedużych odległościach, to jest do 80 kilometrów od prowadzonej budowy. Dlaczego na tak krótkiej odległości? Otóż w takim wypadku nie ma potrzeby dokonywania przeładunków, poza tym krótsza odległość dostarczenia materiałów zmniejsza ryzyko nieterminowej dostawy, co na budowie jest bardzo istotne.

Zewnętrzny transport drogowy podlega podziałowi ze względu na rodzaje pojazdów. I tak wyróżniamy:

  • transport ciągnikowy, który charakteryzuje się zastosowaniem ciągników z naczepami bądź przyczepami
  • transport samochodowy dotyczy użycia pojazdów o dmc powyżej 7 ton z przyczepą lub naczepą, a także w przypadku użycia wywrotek samochodowych
  • transport terenowy – to rodzaj transportu, do którego używa się wozów i ciągników terenowych poruszających się na kołach pneumatycznych.

Decydując się na udział w transporcie budowlanym w roli przewoźnika należy pamiętać, że pojazdy powinny mieć dwie, a nawet trzy osie z napędem na tylną ich część, a także, jeśli chodzi o poruszanie się w trudnym terenie, dwie osie z napędem na obie. Wybierając pojazd do transportu budowlanego trzeba także mieć na uwadze, jako rodzaj materiału będziemy przewozić, na jaką odległość będziemy dostarczać ładunek oraz jakie są realne warunki drogowe – mowa tu oczywiście o uwzględnienie miejsca załadunku i i rozładunku.

Do najczęściej używanych pojazdów w transporcie budowlanym wykorzystywane są:

  • ciągniki gąsienicowe, w tym ciągniki dla żurawi,
  • samochody samowyładowcze, gdzie najpopularniejsze są wywrotki – samochody, naczepy i przyczepy,
  • ciągniki siodłowe przy przyczepach wywrotkach.

Najtrudniejsze jednak w transporcie budowlanym jest dotrzymanie terminu dostawy materiału. Jest to o tyle istotne, że najczęściej dokładnie zostaje określona godzina rozładunku, do którego nierzadko wynajmowana jest maszyna. W razie opóźnienia, przewoźnik zostanie obciążony kosztami bezefektywnego korzystania z urządzenia rozładowczego. Dotrzymanie terminu jest również związane z postępami na budowie, niedostarczenie na czas materiałów skutkować może zatrzymaniem prac, co także zostanie wytknięte firmie świadczącej usługi transportowe, za co zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. Warto dokładnie zapoznać się z ofertą i wymaganiami transportu budowlanego i realnie ocenić swoje szansę w tego rodzaju przewozie, by czerpać z wykonywanych usług zyski, a nie ponosić straty.