Udział pojazdów w rynku leasingu ciągle rośnie 0

Leasing pojazdów raport 2015

leasing raport 2015Branża leasingowa z roku na rok systematycznie rośnie. Ten rodzaj inwestycji popularny jest zwłaszcza w sektorze transportowym. Tylko w I półroczu bieżącego roku wzrost finansowania transportu ciężkiego wyniósł 11 proc. Oznacza to, że przewoźnicy dobrze radzą sobie z przeciwnościami, których w ostatnim czasie nie brakuje (przede wszystkim ze skutkami embarga rosyjskiego, niemieckiej ustawy o płacy minimalnej czy działaniami protekcjonistycznymi Francji i Norwegii).

Również przewidywania specjalistów na cały rok są bardzo optymistyczne. Rozwój rynku finansowania pojazdów ciężarowych w 2015 będzie powiązany z odbudową gospodarki strefy euro i prognozowaną dynamiką eksportu krajowego. Takie podsumowanie płynie z najnowszego raportu Związku Polskiego Leasingu.

Systematyczny rozwój finansowania

Związek Polskiego Leasingu reprezentuje aż 90 proc. całego rynku leasingu w Polsce. Ogłoszone niedawno przez Związek wyniki raportu wskazują jednoznacznie, że rynek ten jest na ścieżce wzrostu i to we wszystkich raportowanych grupach. Przez pierwsze sześć miesięcy roku polscy przedsiębiorcy sfinansowali aktywa o łącznej wartości niemal 24 mld zł. (83,8 proc. wszystkich aktywów).

Struktura rynku finansowania leasingiem charakteryzuje się większym udziałem pojazdów lekkich oraz porównywalnymi udziałami transportu ciężkiego i maszyn. Największy procent tych inwestycji stanowią odpowiednio:

  • pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony – 36,8 proc. Przy pomocy leasingu klienci sfinansowali nowe i używane pojazdy o łącznej wartości 8,77 mld zł.
  • maszyny i urządzenia (w tym IT) – 33,4 proc.
  • transport ciężki – 26,1 proc.
  • nieruchomości – 3 proc.

Branża leasingowa w badanym okresie wypracowała przede wszystkim stabilny rozwój finansowania transportu ciężkiego (11 proc. wzrost przy wartości aktywów na poziomie 6,22 mld zł).

Liczba rejestracji

Pojawiła się również tendencja wzrostowa poziomu rejestracji w segmencie samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony, autobusów, naczep i przyczep powyżej 3,5 tony. Udział firm leasingowych w rejestracjach nowych pojazdów ciężarowych był na poziomie 70,9 proc., udział w rejestracjach naczep i przyczep wyniósł 64,4 proc., a udział w rejestracjach nowych autobusów utrzymał się na poziomie 33,9 proc.

Także jeśli chodzi o rejestrację pojazdów obserwowany jest wzrost liczby rejestracji nowych pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony. W I półroczu 2015 roku zarejestrowano 177,7 tys. pojazdów osobowych i 24,3 tys. pojazdów dostawczych.

Podsumowując

To było bardzo dobre półrocze dla branży leasingowej, zwłaszcza dla finansowania inwestycji w obszarze transportu. Specjaliści branży leasingowej oraz motoryzacyjnej są zdania, że wynika to z odrodzenia w strefie euro, które wpływa na nasz export oraz ze wzrostu popytu krajowego w Polsce. Mimo różnorodnych problemów, nastroje w branży transportowej pozostają dobre i nic nie zapowiada zmniejszenie wielkości świadczonych usług transportowych. Firmy leasingowe oczekują zatem dalszego wzrostu finansowania pojazdów lekkich oraz transportu ciężkiego. Mocnym czynnikiem wzrostu dla segmentu pojazdów dostawczych i ciężarowych do 3,5 tony będzie z pewnością wzrost popytu krajowego szacowany na poziomie ok. 4 proc.