Stabilne ceny transportu ? 2014 0

Raport Transport Market Monitor

Uważna obserwacja cen transportu jest niezmiernie ważna w sektorze TSL. Nie zawsze jednak wiadomo, gdzie szukać wiarygodnych wskaźników sytuacji i kondycji branży. Odpowiedzią może być kwartalnik Transport Market Monitor, za którego sprawą można śledzić na bieżąco dynamikę rynku transportowego. Aktualne 20 już wydanie publikacji przedstawia tempo rozwoju europejskiego transportu drogowego oraz przebieg zmian stawek frachtowych na rynku. Wynika z niego, że ceny transportu od czterech lat są stabilne.

raport

 

Wspólna inicjatywa

Transport Market Monitor to publikacja, której celem jest przedstawienie rozwoju rynku transportowego w Europie. Jest to wspólna inicjatywa TRANSPOREON oraz Capgemini Consulting, które wspierają przedsiębiorstwa w znalezieniu właściwej strategii przydzielania transportu na podstawie stałych i dynamicznych kontraktów. Capgemini to jedna z największych firm konsultingowych na świecie, lider w świadczeniu zintegrowanych usług doradczych, technologicznych i outsourcingowych. Jej analitycy przedstawiają cyklicznie najważniejsze trendy z branży w oparciu o dane pochodzące z platformy logistycznej TRANSPOREON, która łączy zleceniodawców z firm przemysłowych i handlowych z przewoźnikami, kierowcami i odbiorcami, a także optymalizuje i przyspiesza procesy logistyczne. TMM bazuje na anonimowych danych pobranych z platformy, które są następnie analizowane przez Capgemini Consulting. W każdym raporcie przedstawiane są tendencje cenowe w transporcie (zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich trzech miesięcy), obecny poziom cen, objętość ładunkowa realizowanych kursów oraz prognozy na przyszłość. Dla wszystkich wskaźników jako podstawę porównania (wskaźnik 100) przyjęto średnie dane liczbowe z okresu między styczniem a czerwcem 2008 roku. Dodatkowo każde wydanie monitora zawiera inne przydatne tematy związane z transportem.

 

Wskaźniki cen i możliwości przewozowych

Najnowszy raport z sierpnia bieżącego roku nakreśla sytuację w europejskim transporcie drogowym i obejmuje dane od 2008 roku do drugiego kwartału 2014 roku. Dowiadujemy się z niego między innymi, że:

 • Wskaźnik cen transportu w II kwartale 2014 wzrósł o 9,3% w porównaniu do wskaźnika cen w I kwartale (ceny osiągnęły najniższy poziom w lutym, duże ożywienie widoczne było w marcu i kwietniu, po czym w maju ceny znów spadły).
 • Wskaźnik cen był niższy o 0,6 % w porównaniu do poziomu wskaźnika w II kwartale 2013 roku. Oznacza to kres pozytywnego rozwoju cen (z roku na rok) w ostatnich kwartałach.
 • Wskaźnik cen oleju napędowego w II kwartale 2014 wzrósł o 0,5 % w porównaniu do wskaźnika cen w I kwartale. Wskaźnik cen oleju (wzrost cen) ma bezpośredni wpływ na wzrost stawek transportowych i wynikające z tego koszty.
 • Od 4 lat średnia wskaźnika cen transportu mieści się w zakresie wartości od 100 do 102.
 • W II kwartale 2014 jak wcześniej oczekiwano aż o 31,1% spadł wskaźnik możliwości przewozowych w porównaniu do wartości z I kwartału (średnio możliwości przewozowe na rynku są nieco niższe niż w roku ubiegłym).
 • W wyniku mniejszych możliwości przewozowych na rynku zmniejszyła się konkurencja między przewoźnikami.
 • W II kwartale 2014 widoczny był wzrost cen transportu we wszystkich gałęziach przemysłu.
 • Przez resztę roku oczekiwany jest umiarkowany wzrost wskaźnika cen transportu.

 

Wskaźnik cen w transporcie obliczany jest poprzez porównywanie zmian średniej ceny za kilometr w danym czasie, wskaźnik możliwości przewozowych natomiast obliczany jest przez porównywanie średniej liczby ofert będących odpowiedzią na zlecenie transportu w danym czasie.

 

Popyt na usługi transportowe i ich ceny

Analitycy Capgemini Consulting opracowali w raporcie także indeks globalnego przepływu w handlu w okresie od IV kwartału 2011 roku do II kwartału 2014 roku. Przedstawia on statystyki światowego handlu, dostosowane do rynku europejskiego. Wolumen handlu ma bowiem znaczący wpływ na popyt na usługi transportowe i ich ceny. I tak dowiadujemy się że:

 

 • Obroty handlowe w II kwartale w Europie wzrosły o 1,3% (do 669 mld euro) w porównaniu do I kwartału (660 mld euro).
 • W tym samym okresie rok wcześniej obroty handlowe w Europie osiągnęły 652 mld euro (obecnie wzrost o 2,6%).
 • Najniższe obroty zanotowano w IV kwartale 2011 roku, kiedy to całkowita wartość handlowa wyniosła 645 mld euro.

 

Indeks przedstawiony przez Capgemini Consulting śledzi handel towarami i usługami na podstawie analizy określonych parametrów związanych z rynkiem, które pochodzą z najnowszych i oficjalnych danych krajowych agencji, dotyczących eksportu i importu towarów i usług.

 

Podsumowanie

Transport Market Monitor zapewnia kluczowy wgląd w europejski rynek transportowy wraz z miesięcznym przeglądem najważniejszych trendów. Raport publikowany jest co kwartał. W tym wydaniu autorzy przedstawili dokładne informacje o rozwoju cen i możliwości przewozowych w II kwartale 2014 roku w porównaniu z I kwartałem 2014. Kolejna publikacja ukaże się w listopadzie i będzie zawierała dane liczbowe za III kwartał 2014 roku, ze szczególnym uwzględnieniem niepewnej sytuacji ekonomicznej w Europie i USA i jej ewentualnego wpływu na branżę transportową.

 

Pełen raport jest dostępny na stronie www.transportmarketmonitor.com