Co kontroluje niemiecki BAG? 0

tir-kontrola-BAGFederalny Urząd ds. Transportu Towarowego (BAG) – uprawnienia i kontrole

Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego wykonuje szereg zadań związanych z samochodowym transportem towarowym. Podczas kontroli Kontrolerzy BAG mogą upoważnieni są do sprawdzenia m.in.:

  • dokumentów wymaganych do zgodnie z prawem o ruchu drogowym pojazdów (uprawnienia, polisa oc itp.),
  • wymiarów, nacisków na osie i masy całkowitej pojazdu oraz sposobu zabezpieczenia ładunku oraz stanu technicznego pojazdu,
  • urządzeń rejestrujących czas pracy kierowcy, kart, wydruków,
  • przestrzegania przepisów dot. przewozu materiałów niebezpiecznych,
  • przestrzegania przepisów dot. pobytu, zezwolenia na pracę i ubezpieczenie społeczne,
  • przestrzegania określonych przepisów Ustawy o podatkach od pojazdów samochodowych i Ustawy o podatku obrotowym,
  • przestrzegania określonych przepisów prawa dot. artykułów żywnościowych i win,
  • przestrzegania określonych przepisów prawa dot. odpadów,
  • przestrzenia dopuszczalnych norm poziomu hałasu i emisji zanieczyszczeń w spalinach pojazdów samochodowych transportu towarowego.