Jak ograniczyć koszty w transporcie drogowym? 0

W jaki sposób ograniczyć koszty w transporcie drogowym

koszty transportowe

Nieodłącznym elementem transportu drogowego są koszty stałe i koszty zmienne, które musi ponieść przewoźnik w związku z wykonywaną przez siebie działalnością. Do głównych obciążeń należą niewątpliwie koszty zakupu paliwa oraz opłaty drogowe. Ponoszone z tego tytułu wydatki można jednak zmniejszyć i to nawet o 30-40 procent w przypadku dużych flot.

 

Systemy telematyczne i teleinformatyczne

Transport drogowy jest obecnie gałęzią o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Niestety transport ten jest też bardzo drogi. Prawie połowę kosztów w firmach transportowych generuje paliwo zużywane przez pojazdy. Do innych istotnych wydatków należy zaliczyć opłaty drogowe, kary za naruszenia (przede wszystkim naruszenia godzin pracy kierowców i mandaty za prędkość), opłaty serwisowe, nieefektywne wykorzystanie czasu jazdy oraz zarobki kierowców. Część z tych wydatków można znacznie ograniczyć. Możliwości pozyskania oszczędności należy upatrywać przede wszystkim w sposobach wykorzystania w firmach transportowych nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie systemów telematycznych oraz teleinformatycznych.

Redukcja kosztów paliwa

Narzędzia telematyczne to nowoczesne systemy do zarządzania przedsiębiorstwem, wykorzystujące nadajniki i odbiorniki GPS. Umożliwiają one prowadzenie szybkiej i łatwej oceny jakości zleceń transportowych oraz optymalizację tras. Korzystając z dokładnych map cyfrowych można bowiem zaplanować trasę tak by ograniczyć wydatki z tytułu opłat drogowych oraz uniknąć niepotrzebnych objazdów, korków czy wypadków – dzięki informacjom o ruchu drogowym w całej Europie. Wszystko to ma niebagatelny wpływ na czas realizacji transportu i oszczędności na paliwie.

Systemy zarządzania flotą pozwalają też na monitorowanie pojazdów i ładunków, sterowanie wyborem miejsc załadunku i rozładunku, kontrolę parametrów pracy pojazdów oraz pracy kierowców. Nadzór nad kierowcami jest niezbędny aby byli oni maksymalnie efektywni. Należy pamiętać, że dostosowywanie stylu prowadzenia pojazdu do warunków na drodze zapobiega niepotrzebnemu hamowaniu i przyspieszaniu, a w rezultacie zwiększonemu zużyciu paliwa. Systemy telematyczne informują m.in. o technice jazdy danego kierowcy i w ten sposób zapewniają bezpośrednią kontrolę nad zużyciem paliwa. Narzędzia te motywują też kierowców do doskonalenia ich techniki prowadzenia samochodów i utrwalenia eko-jazdy. Wartość dodaną stanowi fakt, że taka kontrola kierowcy i ograniczanie przez nich błędów pozwala na uniknięcie mandatów drogowych. Do tego systemy telematyczne wpływają na przestrzeganie godzin pracy kierowców przez co skutecznie eliminują kary za naruszenia, stanowiące istotny składnik kosztów.

Najbardziej profesjonalne rozwiązania umożliwiają precyzyjne kontrolowanie zużycia paliwa, miejsc tankowań, a także eliminowanie wszelkiego rodzaju nadużyć. Dzięki szczegółowym raportom przewoźnik otrzymuje dokładne wartości zużycia dla danego pojazdu i może je porównać z wartościami innych samochodów. Instalacja systemu telematycznego obniża koszty ponoszone we flotach na paliwo od 10 do nawet 40 proc., a także wpływa na przyspieszenie całego procesu transportowego.

Ważnym czynnikiem są także dane systemowe informujące na bieżąco o stanie technicznym pojazdów oraz przypominające o kontroli w serwisie. Aktywne zarządzanie przeglądami pomaga zachować samochody w dobrym stanie a wiadomo, że sprawne pojazdy zużywają mniej paliwa i służą przewoźnikowi dłużej.

Redukcja pustych przebiegów

Ważnym elementem ograniczającym koszty w transporcie jest także redukcja pustych przebiegów. Aby skutecznie je minimalizować warto korzystać z giełd transportowych i platform przetargowych. Te oprogramowania informatyczne pozwalają w każdej chwili znaleźć odpowiedni ładunek (nawet na najkrótszych trasach) i jednocześnie planować z dużym wyprzedzeniem. Dzięki temu pojazd będzie zawsze załadowany a przewoźnik wyeliminuje kosztowne „wożenia powietrza”. Udział w giełdach frachtowych pozwala na pozyskanie nowych partnerów biznesowych z całej Europy, uzyskanie wymiernych oszczędności (zarówno w kwestii finansów jak i czasu) oraz sprawniejsze działanie każdej firmy.

Podsumowując

Rozwiązania telematyczne wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem przez co podnoszą sprawność i konkurencyjność a także pozwalają na minimalizację kosztów bezpośrednich poprzez kompleksową kontrolę realizacji przewozów. Do głównych funkcjonalności umożliwiających redukcję kosztów transportowych należy planowanie tras, monitorowanie poziomu paliwa i stylu jazdy kierowcy, ograniczenie nadużyć związanych z paliwem oraz zarządzanie czasem jazdy. Do tego telematyka wpływa na bezpieczeństwo i zwiększa mobilność transportu towarowego. Systemy teleinformatyczne z kolei łączą w czasie rzeczywistym frachty z wolnymi powierzchniami ładunkowymi, pomagając unikać kosztownych pustych przebiegów, które również przyczyniają się do zużycia paliwa. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność transportową powinny korzystać zarówno z jednych, jak i drugich aby skutecznie ograniczyć niepotrzebne wydatki.

Informacja za: www.logistyka.net.pl, www.log24.pl, www.timocom.pl, www.webeye.eu