Platformy przetargowe? Przegląd narzędzi optymalizujących transport długoterminowy 0

Internetowe platformy przetargowe na transport to nowoczesne narzędzia systemowe, wykorzystywane do znajdywania stałych zleceń i poszukiwania odpowiednich usługodawców. Korzystają z nich z powodzeniem przewoźnicy, spedytorzy dokonujący załadunków oraz zleceniodawcy związani z handlem i produkcją. Tego typu programy z jednej strony umożliwiają łatwe zorganizowanie przetargu wśród wielu międzynarodowych firm, z drugiej złożenie online swojej propozycji cenowej do pojawiających się ofert. Nic zatem dziwnego, że zainteresowanie klientów tego typu platformami jest coraz większe, a co za tym idzie pojawiają się kolejni producenci oferujący cenne informacje dla rynku kontraktów długoterminowych.

platformy przetargowe magazyn

Oto kilka najbardziej znanych i rozpowszechnionych w Europie platform przetargowych, wspomagających biznes w branży TSL. Zestawienie dokonano według porządku alfabetycznego nazw poszczególnych producentów.

 

Logintegra Ofertowanie on-line to wygodne tworzenie przetargów transportowych

Firma Logintegra oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu oprogramowania dla logistyki, które eliminują występujące utrudnienia oraz gwarantują optymalizację kosztów transportu. Firma wprowadziła na rynek także system ofertowy umożliwiający wygodne tworzenie przetargów transportowych na podstawie zdefiniowanych wcześniej tras. Narzędzie w łatwy sposób pozwala zaprosić do przetargu dowolną liczbę przewoźników. Po zakończeniu przetargu system automatycznie generuje raporty i zestawienia umożliwiające porównanie zaproponowanych stawek. Każdy przewoźnik może dokonać wstępnej rejestracji w systemie. Aby to zrobić musi podać dane swojej firmy oraz załączyć wymagane dokumenty. Uzyskanie pełnego dostępu do serwisu jest możliwe po zatwierdzeniu zgłoszenia. Po wygaśnięciu oferty klienci otrzymują alerty informacyjne. Platforma Przetargowa ?ofertowanie on-line? umożliwia klientom składanie ofert w czasie rzeczywistym, pozwala na usprawnienie procesu rozstrzygania przetargów oraz weryfikację aktualnych stawek transportowych z rynkiem. To stwarza możliwość zawierania długoterminowych kontraktów, obniżenie kosztów transportu oraz zapewnia bezpieczeństwo i stały monitoring ważności dokumentów.

Jeśli organizacja przetargów jest dla klienta zbyt pracochłonna, a porównanie wyników z wcześniejszymi jest niewygodne, można skontaktować się z biurem firmy w celu stworzenia oprogramowania dopasowanego do indywidualnych potrzeb klienta.

 

Logipeo zabezpiecza potrzeby transportowe na przestrzeni dłuższego okresu czasu

Firma Logipeo zajmuje się tworzeniem specjalistycznego oprogramowania B2B dla firm z branży transportowej. Udostępnia ona dla swoich klientów także Platformę Przetargową, która optymalizuje kontrakty między przedsiębiorstwami, a przewoźnikami kładąc nacisk na sprawną i szybką komunikację z wyselekcjonowanymi grupami partnerów biznesowych. Dzięki Platformie Przetargowej Logipeo można zorganizować przetarg na wszystkich trasach przewozu, zaprosić do oferowania określonych kontrahentów, uzyskać optymalne koszty przewozu oraz zorganizować licytację on-line. Do niewątpliwych zalet oprogramowania można zaliczyć: optymalizację kosztów przewozu, zwiększenie bezpieczeństwa kontraktów poprzez możliwość organizowania przetargów dla wybranych grup kontrahentów, przewoźników, spedycji, możliwość zakontraktowania wszystkich środków transportu, oszczędność czasu, stały kontakt z przewoźnikami, możliwość połączenia oprogramowania z systemami operacyjnymi klienta oraz korzystną cenę oprogramowania w wymiarze abonamentowym.

Firma Logipeo wie, że wzrost produkcji powoduje większe zapotrzebowanie na transport a w okresach szczytu przewozowego wygrywa ten, kto szybko i sprawnie dotrze ze zleceniem do dużej grupy sprawdzonych przewoźników lub zakontraktuje stałe relacje z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

SmartFrigo – oferty stałej współpracy dla branży chłodniczej

Możliwość obniżenia kosztów transportu dzięki ogromnej bazie sprawdzonych i rzetelnych przewoźników oferuje także firma SmartFrigo. Jej produkt dedykowany jest głownie dla branży chłodniczej. Przedsiębiorstwa mają tutaj możliwość zorganizowania przetargów na przewozy regularne w formie konkursu ofert oraz przetargów globalnych na transporty liniowe, usługi dystrybucji, usługi spedycji, usługi terminalowe czy obsługę logistyczną. Oferty stałej współpracy(przetargi transportowe) dla wybranych relacji docierają w czasie rzeczywistym do setek usługodawców z taborem chłodniczym (z możliwością filtrowania tej grupy oraz zaimportowania własnej grupy usługodawców, którzy mają wziąć udział w przetargu). Precyzując relacje, terminy współpracy, ilość transportów oraz dodatkowe informacje (wymagania) można w ciągu kilku minut zorganizować przetarg i dotrzeć ze swoją ofertą do ogromnej ilości dedykowanych przewoźników, specjalizujących się w transportach towarów chłodzonych, mrożonych, wymagających temperatury kontrolowanej. Dzięki nowoczesnym systemom powiadomień informacja o ofercie dociera automatycznie do usługodawców, którzy mogą na bieżąco składać swoje oferty do relacji. Załadowca może analizować na bieżąco otrzymane oferty cenowe bez konieczności czekania na zakończenie ofertowania, a wbudowany komunikator ułatwia bezpośredni kontakt.

Dzięki Platformie Przetargowej SmartFrigo każdy dzień to szansa na nowy kontrakt.

 

TICONTRACT Tendering wspiera firmy przemysłowe i handlowe z całego świata

Firma TICONTRACT jest częścią międzynarodowej Grupy TRANSPOREON. Grupa opracowuje, rozwija i wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania internetowe dla transportu i logistyki. Stworzona przez nią platforma przetargowa TICONTRACT Tendering służy do przeprowadzania przetargów logistycznych i zarządzania stawkami frachtowymi. Użytkownikami platformy jest ponad 360 międzynarodowych załadowców z różnych gałęzi przemysłu oraz ponad 40. 000 przewoźników. Za pośrednictwem modułu przetargowego załadowcy mogą ogłaszać przetargi na wszystkie rodzaje transportu (drogowego, morskiego czy też lotniczego) oraz wybierać odpowiednich przewoźników wedle własnych preferencji. Platforma umożliwia załadowcom znalezienie odpowiednich partnerów, ocenę usługodawców, zebranie niezbędnych informacji, przygotowanie przetargu, analizę ofert, ewentualne negocjacje cenowe, wybór najlepszego dostawcy oraz tworzenie niezbędnej dokumentacji. Inteligentny i funkcjonalny system pozwala także na symulację i optymalizację kosztów usług transportowych i logistyki, redukcję nakładów na administrację, szybszą realizację procesów przetargowych, proste tworzenie nawet skomplikowanych formularzy ofert, czy przygotowanie indywidualnych wzorów zapytań. Z kolei dzięki TICONTRACT przewoźnicy mają szansę na udział w przetargach na usługi logistyczne i zdobycie korzystnych kontraktów, ograniczając przy tym czas i koszty. Aby otrzymać atrakcyjne zapytania ofertowe i jednocześnie ułatwić załadowcom znalezienie firmy przewozowej, usługodawca musi uzupełnić bezpłatnie swój profil, dodać prezentację i logo. Zaproszenia do przetargów wysyłane są na adres email. Po przetargu klient kontaktuje się z wybranym przewoźnikiem by uzgodnić finalne warunki.

TICONTRACT jest dostępny w 13 różnych językach. Na platformie ogłaszanych jest ponad 7.500 przetargów rocznie.

 

TimoCom TC eBid- sposób na stałe i bezpieczne relacje niezależnie od kierunku trasy w Europie

Europejska Platforma Przetargowa TC eBid? to profesjonalne narzędzie biznesowe stworzone przez firmę TimoCom, która jest dostawcą usług IT dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Program pozwala załadowcom na łatwe przeprowadzanie przetargów na przewóz ładunków na stałych trasach w oparciu o umowy długoterminowe, z kolei przewoźnikom ułatwia dostęp do międzynarodowych przedsiębiorstw, zapewnia im płynność finansową i stabilność zatrudnienia. Z pomocą platformy TimoCom TC eBid? rozpisanie przetargu jest bardzo proste. Załadowcy mogą dokładnie sprecyzować swoje wymagania odnośnie firm transportowych i zaprosić do przetargu zarówno nowych, jak i dotychczasowych przewoźników. Po kontroli przeprowadzonej przez pracowników TimoCom przetarg zostaje udostępniony online. Usługodawcy, będący klientami TimoCom, otrzymują mailowe powiadomienia o każdym nowym przetargu i mogą złożyć do niego bezpłatnie swoją ofertę. Każdym przetargiem można dotrzeć do 33.000 sprawdzonych usługodawców z całej Europy. Proces przetargowy rejestrowany jest elektronicznie, a po jego zakończeniu firmom ogłaszającym przetarg przesyłany jest kompleksowy raport porównujący oferty wszystkich przedsiębiorców. Z kolei firmy, które złożyły swoją propozycję po zakończeniu przetargu otrzymują komunikat z informacją o miejscu, na którym się znalazły. Firma ogłaszająca przetarg może porównać koszty i zorganizować dogrywkę dla wyselekcjonowanych kandydatów. Wszyscy zainteresowani oszczędzają dzięki dostępowi do zawsze aktualnego indeksu transportowego firm i redukcji długotrwałych rozmów telefonicznych. Co ważne uczestnicy biorący udział w przetargach na platformie TC eBid? nie wpłacają wadium, czyli opłaty składanej w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy, a oferty cenowe dotyczące poszczególnych tras nie są widoczne przez cały czas trwania przetargu, dzięki czemu zapobiega się zmowom cenowym.

Program TC eBid? działa obecnie w 44 krajach europejskich i został przetłumaczony na 24 języki. Na platformie już prawie 8.500 różnych przedsiębiorstw ogłosiło blisko 22.000 przetargów. Do programu otrzymują dostęp jedynie skrupulatnie sprawdzeni użytkownicy.

 

Trans.eu Transportis ? prostota, łatwość i szybkość pracy

System Trans.eu to pakiet rozwiązań, które umożliwiają nawiązywanie sprawnej i bezpiecznej współpracy przewoźnikom, spedytorom oraz załadowcom z całej Europy. Firma wśród swoich produktów udostępnia także internetową platformę logistyczną Transportis. Przeznaczona jest ona dla małych i średnich firm produkcyjnych oraz handlowych mających potrzebę łatwego, szybkiego i taniego zorganizowania transportu swoich towarów lub dostawy zaopatrzenia w kraju i zagranicą, dużych firm produkcyjnych nastawionych na redukcje kosztów transportu poprzez bezpośredni kontakt z przewoźnikami, wymagających automatyzacji oraz sprawności procesów logistycznych oraz dla przewoźników (członków giełdy TRANS) potrzebujących pewnych i stałych zleceniodawców, świadczących usługi wysokiej jakości. Aby stworzyć ofertę zlecenia transportu należy określić trasę, parametry ładunku, dane odbiorcy i inne szczegóły przewozu (w tym np. minimalną kwotę ubezpieczenia towaru). Wystarczy jedno kliknięcie, żeby oferta trafiła w ramach systemu TRANS do tysięcy firm przewozowych upoważnionych do jej zobaczenia. Platforma zapewnia dostęp do ogromnej floty ponad 200 tys. ciężarówek z 15 tys. firm transportowych.

Załadowca decyduje czy ofertę widzą wszystkie, czy tylko wybrane firmy, następnie wybiera najlepszą ofertę, porównując wszystkie nadesłane propozycje cenowe firm transportowych i wysyła zlecenie do przewoźnika. Transportis pozwala rozwiązać problem transportu towaru lub zaopatrzenia, pozwala na wybór najlepszej oferty z wielu nadesłanych, umożliwia nadzór statusu zlecenia w trakcie przewozu, tworzenie stałych szablonów ofert, towarów, klientów, zleceń transportowych oraz dokumentów CMR.

Transportis to pewni i bezpieczni przewoźnicy, zasięg obejmujący transport w kraju, całej Europie zachodniej, wschodniej i południowej oraz prostota, łatwość i szybkość pracy.

 

Wtransnet Contract ? system zarządzania promujący i wspierający stałe zlecenia transportowe

Firma Wtransnet jest liderem na rynku hiszpańskim i portugalskim, a jej działalność jest skierowana na sektor transportu i logistyki. Firma jest pionierem w oferowaniu nowoczesnych rozwiązań optymalizujących zarządzanie transportem zapewniając przy tym bezpieczeństwo i jakość oferowanych usług. Wtransnet posiada w swojej ofercie usługę Contract?Giełda Stałych Tras?. Jest to system zarządzania promujący i wspierający stałe zlecenia transportowe dla firm zainteresowanych długoterminową współpracą ze zleceniodawcami zrzeszonymi w społeczności Wtransnet. Contract oferuje firmom spedycyjnym możliwość zgłaszania ofert długoterminowych i nalezienie przewoźników wyspecjalizowanych na danych trasach. Dzięki temu mogą oni unikać kosztownych pustych przebiegów i nie być uzależnionymi od giełd transportowych. Giełda Stałych Tras umożliwia z kolei przewoźnikom oferowanie pojazdów na preferowanych przez nich kierunkach, pozwala odnaleźć zleceniodawców oferujących stałą współpracę, wynegocjować lepsze warunki i stawki, zapewnić sobie stałą współpracę na cały rok oraz zapomnieć o konieczności szukania ładunków każdego dnia.

 

Giełda Stałych Tras Wtransnet (Contract) cechuje się wysokim współczynnikiem zawieranych umów pomiędzy kontrahentami. To niezbędne narzędzie dla tych firm, które oprócz korzystania z giełd transportowych dążą również do optymalizacji obsługiwanych regularnie tras dzięki stałym zleceniom.

 

Podsumowując

Narzędzia IT usprawniające działanie firm z obszaru TSL stały się w ostatnich latach bardzo popularne i jednocześnie nieodzowne w codziennej pracy dysponentów. Do najbardziej pożądanych należą platformy przetargowe dedykowane dla rynku kontraktowego, gdyż to właśnie one są niezbędne do realizowania umów długoterminowych . Platformy przetargowe to programy skonstruowane w oparciu o innowacyjne technologie, dające użytkownikom szansę na podjęcie międzynarodowej współpracy i zdobycie transparentnych informacji o biznesie. Dalsze rozbudowywanie tego typu programów będzie niewątpliwie wyznaczało kurs rozwoju branży transportowej w nadchodzących latach.

 

Informacje zebrane ze stron internetowych operatorów platform przetargowych