Sposób na embargo w Rosji 0

Odczuwasz skutki rosyjskiego embarga? Jest już decyzja polskiego rządu.

rosja flaga

Organizacje reprezentujące polskich przewoźników od kilku tygodni próbowały zwrócić uwagę władz naszego kraju, że nie tylko producenci artykułów spożywczych objętych embargiem, ale i przewoźnicy cierpią wskutek sankcji nałożonych przez Rosję.

Firmy transportowe, zwłaszcza te skupiające się na ścianie wschodniej, odczuły przede wszystkim ograniczenia w kontaktach handlowych, zwłaszcza gdy z rosyjskimi przedsiębiorcami łączyła ich wieloletnia współpraca. Okazuje się, że spotkania z przedstawicielami rządu odniosły skutek. 30 października resort pracy i polityki społecznej ogłosił, że 500 milionów złotych ma trafić do firm, które najdotkliwiej odczuły skutki embarga.

O pomoc mogą wystąpić przedsiębiorstwa, gdzie sprzedaż w stosunku do tej z ubiegłego roku spadła o 15% w ciągu ostatnich miesięcy, począwszy od 6 sierpnia. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ma przede wszystkim wspomóc te firmy, gdzie istnieje ryzyko zwolnienia pracowników, środki przewidziane są do wypłacania części wynagrodzenia lub do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne bądź ewentualne szkolenia. Jak podkreśla resort pracy ? dofinansowanie ma przede wszystkim na celu utrzymanie przedsiębiorstwa na rynku gospodarczym w czasie dotykającego go kryzysu.

 

Źródło: www.tvn24bis.pl