Bezpieczniej na polskich drogach- raport 2013 – 2014? 0

pasy bezpieczenstwa

Raport stanu bezpieczeństwa na polskich drogach

Z danych Komendy Głównej Policji dowiadujemy się, że w 2013 roku w naszym kraju wydarzyło się 35385 wypadków drogowych, w wyniku których śmierć poniosło 3291 osób, a rannych zostało 43471 osób. Oznacza to spadek liczby wypadków o 4,5%, ofiar śmiertelnych o 8% i ponad 5% mniej rannych w porównaniu do roku poprzedniego. Zgłoszono także 354 381 kolizji. Czy to oznacza, że na polskich drogach jest coraz bezpieczniej? Niestety do ideału jest nam wciąż jeszcze daleko, a pierwszy kwartał roku 2014 potwierdza tę opinię.

 

Przyczyny wypadków

Według statystyk do głównych przyczyn wypadków na drogach można zaliczyć nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, niewłaściwe wyprzedzanie, nieprzepisowe zachowanie się kierującego pojazdem wobec pieszego, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, niewłaściwe wymijanie oraz jazdę po niewłaściwej stronie drogi. Co ciekawe do największej liczby wypadków dochodzi na prostej drodze, a ich sprawcami są osoby trzeźwe.

 

Statystyki wypadków drogowych w Polsce

Porównując statystki z ostatnich lat można zauważyć, że liczba wypadków drogowych w naszym kraju sukcesywnie maleje. Widać także wyraźny spadek liczby rannych uczestniczących w tych wypadkach oraz zabitych. Niezmiernie cieszy również fakt, że kierowcy samochodów ciężarowych należą do mniejszości, jeśli chodzi o ich udział w niebezpiecznych zdarzeniach.

Dla porównania w 2011 roku wydarzyło się 40065 wypadków, w których zostało rannych 49501 osób oraz 4189 zabitych. W roku 2012 doszło natomiast do 37046 wypadków, w których zostało rannych 45792 osób oraz 3571 zabitych. Najważniejszą i dobrą tendencją jest oczywiście spadek z roku na rok liczby ofiar śmiertelnych.

Poprawę stanu rzeczy specjaliści upatrują przede wszystkim w zwiększeniu odcinków tras szybkiego ruchu w naszym kraju, które są bardziej bezpieczne. Ale badania pokazują, że także sami kierowcy są bardziej ostrożniejsi i rozważni i potrafią dostosować sposób jazdy do warunków panujących na drodze.

 

Także wypadków, których sprawcami byli pijani kierowcy z roku na rok jest coraz mniej. W 2013 roku doszło do 2101 tego rodzaju wypadków; w ich wyniku śmierć poniosło 265 osób, a 2727 zostało rannych.

W 2013 r. zatrzymano 162000 nietrzeźwych kierowców. Dla porównania w 2011 roku było to 183500 i 171000 w roku 2012. Pijanymi kierowcami najczęściej są ludzie młodzi w wieku od 25 do 39 lat. Równocześnie wzrosła także liczba kontroli trzeźwości kierowców, która wyniosła 8879522 (o półtora miliona więcej niż w roku poprzednim).

 

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2014 roku

Z wstępnych danych policji możemy wywnioskować, jak wyglądała sytuacja na drogach w pierwszym kwartale 2014 roku. I tak na początku roku doszło do 2162 wypadków drogowych, w których 2628 osób zostało rannych, a 212 zginęło. Zarejestrowano także 26 502 kolizje. W lutym miało miejsce 2115 wypadków, w których 2577 osób zostało rannych, a 201 zabitych. Zarejestrowano także 22 805 kolizje. W marcu jak do tej pory doszło do 171 wypadków drogowych, w których 204 osoby zostały ranne, a 26 zabitych.

Z aktualnych danych policji (archiwum statystyk dnia) możemy wnioskować, że każdego dnia na naszych drogach dochodzi do ok. 100 wypadków drogowych, w których kilkadziesiąt osób zostaje rannych, a kilka traci życie.

 

Podsumowując

Statystyki policyjne dowodzą, że jest lepiej i bezpieczniej na polskich drogach (ostatnie 10 lat to blisko 28% mniej zabitych), jednak mimo względnego optymizmu musimy wiedzieć, że niestety w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, jesteśmy jeszcze daleko w tyle. Dlatego też Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opracowała i przyjęła strategię poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach pod nazwą Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 ? 2020. Jego główne założenia to: zmniejszenie liczby wypadków, obniżenie o połowę liczby zabitych na polskich drogach, ograniczenie o 40 procent ilości ciężko rannych, walka z nadmierną prędkością oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i motocyklistów. Czy zamierzone cele zostaną osiągnięte, pokaże czas.