Praca spedytora – zlecenie spedycyjne 0

zlecenie spedycyjneZlecenie spedycyjne to dokument, w którym dany zleceniodawcy powierza firmie spedycyjnej zorganizowanie przewozu konkretnego ładunku. Zlecenie jest sporządzone przez eksportera lub importera. Następnie zostaje ono przekazane spedytorowi. Jeśli spedytor przyjmie zlecenie spedycyjne, staje się ono dowodem zawarcia umowy.

 

W zleceniu spedycyjnym powinny zostać zawarte następujące dane:

1. Odbiorca

2. Zleceniodawca

3. Rodzaj transportu

4. Osoba prowadząca

5. Załadowca i miejsce załadunku

6. Odbiorca i miejsce rozładunku

7. Termin załadunku

8. Termin rozładunku

9. Opis towaru

10. Rodzaj i miejsce odprawy celnej

11. Informacja czy towar jest towarem o znaczeniu strategicznym

12. Informacja czy jest to ładunek niebezpieczny ADR

13. Wartość ładunku

14. Informacje o ubezpieczeniu

15. Warunki dostawcy

16. Uzgodniona stawka wynagrodzenia

17. Termin i warunki płatności

18. Dodatkowe uzgodnienia

19. Bank i numer rachunku zleceniodawcy

20. Załączniki