Rynek magazynowy w Polsce- podsumowanie I kwartału 2015 2

magazyn (3)

I kwartał 2015 roku był dobry pod względem podaży na rynku magazynowym w Polsce. Zasoby nowoczesnej powierzchni w całym kraju przekroczyły 9,1 milionów m2. Wzrósł także popyt, który był o 30% wyższy niż w I kw. 2014 r. Jednocześnie zanotowano wysoki poziom aktywności najemców. Wskaźnik pustostanów zmalał natomiast w porównaniu z grudniem 2014 r. Również prognozy na kolejne miesiące są bardzo optymistyczne, a wszystkie obecnie realizowane projekty mają zostać ukończone w 2015 r.

Takie informacje płyną z raportu ?Przegląd Rynku Nieruchomości I kwartał 2015?, przygotowanego przez firmę Colliers International.

 

Duża aktywność deweloperów

Colliers International to globalna firma doradcza działającą w obszarze rynku nieruchomości

komercyjnych. Co kwartał przedstawia ona podsumowanie wydarzeń na rynku nieruchomości w Polsce w sektorze biurowym, handlowym oraz magazynowym. Jeśli chodzi o ten ostatni, to minione miesiące były bardzo zadowalające.

W pierwszych trzech miesiącach br. roku ukończono aż piętnaście dużych projektów o łącznej powierzchni 273 tys. m2. To sprawiło, że poziom nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce przekroczyły 9,1 milionów m2. Największą aktywność deweloperów zaobserwowano na rynku poznańskim, gdzie dostarczono 150 tys. m2 powierzchni. Tam też oddano do użytku trzy projekty, które są największymi parkami logistycznymi w regionie. Drugim rynkiem pod względem sumy oddanej powierzchni był Górny Śląsk z 30,2 tys. m2 powierzchni.

 

Wysoki poziom aktywności najemców

Popyt odnotowany w analizowanym czasie wyniósł 635,8 tys. m2. Oznacza to, że okres ten charakteryzował się stosunkowo wysokim poziomem aktywności najemców (największą aktywność zaobserwowano na rynku warszawskim, drugim rynkiem pod względem wolumenu transakcji był

Górny Śląsk). Na koniec marca 2015 r. wynajęte było ok. 97% powierzchni dostarczonej w pierwszych trzech miesiącach roku. Podpisano ogółem 118 umów najmu na ponad 635 tys. m2 (rok wcześniej w analogicznym okresie popyt ten wyniósł 480 tys m2). Kolejne 65,7 tys. m2 zostało wynajęte w ramach umów krótkookresowych. Na większości rynków regionalnych odnotowano też stabilizację stawek czynszu.

 

Spadek wskaźnika pustostanów

Na większości rynków odnotowano spadek wskaźnika pustostanów. Wskaźnik ten ogółem dla polskiego rynku wyniósł 5,3% i zmalał w porównaniu do grudnia 2014. Największe zmiany odnotowano na małych rynkach (największy spadek nastąpił na rynku toruńsko-bydgoskim z 30% do 3%). Wzrost wskaźnika zaobserwowano jedynie na rynku szczecińskim (z 0% do 8%), jednak zmiana ta była stosunkowo niewielka.

W większości regionów w najbliższych miesiącach spodziewana jest stabilizacja wskaźnika pustostanów.

 

Podsumowując

Na polskim rynku obserwujemy rosnącą liczbę projektów pół-spekulacyjnych. Na koniec I kw. 2015 r. w budowie pozostawało 606 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej, z czego ok. 75% zostało już zabezpieczone umowami najmu. Do końca roku mają zostać ukończone prawie wszystkie obecnie realizowane projekty. To dobra wiadomość także dla firm z sektora TSL, które w rynku magazynowym powinny upatrywać swojej szansy.