Nowe wyższe stawki opłat drogowych na Białorusi 2015 0

Początek roku zawsze oznacza wiele zmian. W tym czasie zazwyczaj możemy liczyć się niestety z różnego typu podwyżkami, czy zmianami w przepisach prawnych. Sytuacja ta ma miejsce również w branży transportowej. Ostatnia niekorzystna informacja dla przewoźników drogowych płynie z Ministerstwa Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi, które to podnosi stawki opłat za wjazd i korzystanie z białoruskich dróg użytku publicznego. Kogo dotyczą nowe regulacje i jak wysokie będą ceny za przejazd tamtejszymi autostradami?

Bialorus

Dla kogo nowe przepisy i jaka stawka za przejazd?

Z dniem 01 stycznia 2015 roku na Białorusi obowiązują zmiany w Kodeksie Podatkowym. Nowe przepisy dotyczą także zagranicznych przewoźników towarowych, którzy wykonują przewozy na podstawie białoruskiego zezwolenia płatnego (w tym polscy przewoźnicy wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe na podstawie zezwoleń EKMT, wydawanych przez BOTM).

Dla przypomnienia w transporcie na Białoruś wymagane są następujące zezwolenia:

  • dwustronne (loco) – uprawniające do wykonania przewozu pomiędzy Polską a Białorusią (1 jazdy tam i jednej z powrotem),
  • zezwolenia tranzytowe – uprawniające do wykonania przewozu przez terytorium danego kraju (1 jazdy tam i jednej z powrotem), zezwolenie nie daje prawa do załadunku lub/ i wyładunku na terenie kraju tranzytowanego, chyba że przepisy dwustronne stanowią inaczej,
  • zezwolenia ogólne – dają prawo do wykonania albo przewozu dwustronnego albo tranzytowego.
  • zezwolenia kr-3 – dają prawo do docelowego wywozu lub wwozu ładunku z/do kraju innego niż kraj rejestracji pojazdu.

Od teraz stosowane będą wyższe stawki dla państw obcych za poruszanie się autostradami użytku ogólnego. Cena ta będzie uzależniona od typu pojazdu i dopuszczalnej masy całkowitej. I tak odpowiednio dla ciężarówek (z przyczepą lub bez) do 12 ton włącznie będzie to 30 EUR, dla ciężarówek powyżej 12 ton ? 55 EUR, dla autokarów do 5 ton włącznie ? 30 EUR, a dla autokarów powyżej 5 ton ? 45 EUR. Uiszczanie opłaty będzie następowało przy każdym wjeździe na terytorium Republiki Białoruś.

 

Obowiązkowe e-myto

W Republice Białorusi od 01 sierpnia 2013 roku funkcjonuje także elektroniczny system poboru myta – BelToll. Dotyczy on pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony spoza Unii Celnej (Republika Białorusi, Federacja Rosyjska, Kazachstan). Wszystkie te środki transportu winy być wyposażone w spersonalizowane urządzenie pokładowe OBU (przypisane do jednego pojazdu), służące do komunikacji z bramownicami rozmieszczonymi wzdłuż płatnych dróg i naliczania opłat za przejazd. Kaucja za urządzenia pokładowe wynosi 20 EUR dla samochodów o masie do 3,5 t oraz 50 EUR dla samochodów o masie powyżej 3,5 t. Obecnie długość płatnych dróg w Republice Białorusi wynosi 933 km.

Warto dodać, że w październiku 2014 roku na Białorusi znacznie wzrosła opłata za korzystanie z sieci dróg objętych e-mytem. Dla najcięższych pojazdów czteroosiowych i większych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony opłaty wzrosły aż o 20% (z 0,12 EUR na 0,145 EUR/km), dla pojazdów trzyosiowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony o 15% (z 0,10 EUR na 0,115 EUR/km) oraz dla pojazdów dwuosiowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony o 12,5% (z 0,08 EUR na 0,09 EUR/km).

 

Nowe wymagania dotyczące wyposażenia zimowego

Jakby tego było mało z dniem 01 stycznia 2015 roku na terenie Białorusi, Rosji i Kazachstanu obowiązują nowe wymagania dotyczące wyposażenia zimowego. Od teraz pojazdy handlowe muszą być wyposażone w opony zimowe, odpowiadające określonym wymaganiom. W opony zimowe muszą być wyposażone wszystkie koła jednostki transportowej, opony te muszą być odpowiednio oznakowane poprzez właściwe symbole, jeśli opony nie posiadają wskaźnika zużycia, muszą mieć co najmniej 4 mm głębokości bieżnika, opony są uważane za niezdatne do użytku, jeśli pojawią się wskaźniki zużycia (o ile opony są wyposażone w takie wskaźniki), a w opony z kolcami, jeśli są używane, muszą być wyposażone wszystkie koła (wszystkie osie) jednostki transportowej.

 

Podsumowując

W związku ze zmianami w Kodeksie Podatkowym Białorusi od 1 stycznia 2015 roku ulegają podwyższeniu stawki za korzystanie z dróg użytku publicznego Republiki. Nowe przepisy dotyczą zagranicznych przewoźników towarowych, którzy potrzebują zezwolenia na przejazd po terenie kraju z wniesieniem opłaty. Opłatę za przejazd według stawek obowiązujących od Nowego Roku wnieść należy także w przypadku posiadania zezwolenia na przejazd według wzoru z 2014 roku.