Logistyk transportu ? profesja z przyszłością 0

praca-logistykPraca w logistyce

Rynek logistyczny w branży TSL sukcesywnie rozwija się od lat. Wraz z tempem tego rozwoju pracodawcy coraz częściej poszukują specjalistów i menagerów do pracy w swoich przedsiębiorstwach. W tym sektorze można upatrywać drogi kariery zawodowej i dlatego warto planować przyszłość właśnie w tym kierunku. Wielu przyszłych adeptów logistyki zastanawia się jednak jakie musi posiadać wykształcenie i umiejętności aby otrzymać wymarzoną pracę oraz jakie są zarobki logistyków?

 

Obowiązki logistyka

Logistyka to proces planowania, realizowania i kontrolowania przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji, w celu zaspokojenia wymagań klienta. Logistyka w transporcie zajmuje się planowaniem i optymalizacją przemieszczania ładunków. Osoba odpowiedzialna za ten obszar ma za zadanie przyjęcie zleceń spedycyjnych, wybór odpowiedniego środka transportu i przewoźnika (transport własny firmy oraz

przewoźnicy zewnętrzni), zaplanowanie tras, przygotowanie przesyłki i sporządzenie dokumentacji przewozowej, planowanie czasu pracy kierowców, rozliczanie i ewidencjonowanie dokumentów magazynowych i finansowych, nadanie przesyłki, nierzadko zajmuje się także odprawą celną, odbiór przesyłki, współpracę z pozostałymi działami firmy oraz zapewnienie poprawnej współpracy z klientami.

 

Warunki zatrudnienia

Logistyk ma znaczny udział w tworzeniu i rozwijaniu procesów związanych z transportem i łańcuchem dostaw w firmie, dlatego też pracodawcy stawiają kandydatom na to stanowisko szczególne warunki zatrudnienia. Przede wszystkim:

* Logistyk powinien posiadać wykształcenie wyższe, najlepiej kierunkowe (transport, spedycja, logistyka). Zdarza się, że w niektórych firmach mile widziani są już studenci ostatnich lat kierunków związanych z TSL.

* Osoba na to stanowisko musi także biegle znać przynajmniej jeden język obcy (najlepiej angielski, niemiecki, rosyjski, francuski), gdyż jest to niezbędne przy realizowaniu umów międzynarodowych. To, który z nich jest wymagany w dużej mierze zależy od obszarów geograficznych, obsługiwanych przez daną firmę.

* Często wymagane jest także minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, ale zdarza się również, że wystarczy kilkumiesięczna praktyka/staż w tym obszarze.

* Znajomość zagadnień dotyczących ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców, prawa przewozowego, czy reguł handlowych INCOTERMS to także częste wymagania stawiane kandydatom na to stanowisko.

* Podczas rekrutacji na stanowisko branżowe pracodawca w dużej mierze patrzy także na znajomość specjalistycznych programów, które warto poświadczyć certyfikatem.

* Oczywiście bardzo dobra znajomości obsługi komputera (w szczególności pakietu MS Office) jest już standardem.

* Poza tym sumienność, zaangażowanie w pracę, dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu i odporność na stres definiują kandydata pożądanego przez pracodawcę.

 

Możliwości rozwoju

Przedsiębiorcy branży TSL dają swoim pracownikom możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia oraz rozwoju zawodowego. Awans może przebiegać pionowo lub poziomo. W pierwszym przypadku pracownik robi karierę w ramach jednego działu i awansuje z pozycji asystenta na spedytora, a w dalszej kolejności na kierownika. W przypadku awansu poziomego pracownik poszerza zakres swoich obowiązków o inny rodzaj doświadczenia i rozpoczyna pracę w nowym obszarze.

Wielu specjalistów i menagerów logistyki upatruje także możliwości rozwoju  pod kątem zmiany miejsca pracy i zamieszkania (relokacji). Tam bowiem, gdzie dynamicznie rozwijają się firmy produkcyjne, pojawia się także zwiększone zapotrzebowanie na usługi logistyczne.

 

Wynagrodzenie w logistyce

Zarobki logistyków są bardzo korzystnie na tle innych zawodów. Wyższe stawki wynagrodzenia są oczywiście adekwatne do rozwoju kwalifikacji i zdobytego doświadczenia. Duże znaczenie ma tutaj także lokalizacja przedsiębiorstwa oraz jego sytuacja ekonomiczna.

Dla przykładu asystent spedytora średnio zarabia 3000 pln, lider 4000 pln, spedytor 5500 pln, kierownik projektu 9000 pln, kierownik logistyki 9500 pln, kierownik operacji logistycznych 10000 pln, kierownik centrum logistycznego 12000 pln, dyrektor logistyki i dyrektor operacyjny ponad 16000 pln (kwoty brutto).

Oprócz tego logistykom oferowane są także różne pakiety dodatkowe i bonusy jak: służbowy laptop i telefon, opieka medyczna, samochód służbowy, ubezpieczenie na życie, czy bony podarunkowe.

 

Podsumowując

Praca logistyka w branży TSL to profesja z przyszłością. Możliwości rozwoju i zdobywania nowych umiejętności na tym stanowisku sprawiają, że zawód ten cieszy się coraz większą popularnością. Dodatkowo pracodawcy oferują coraz wyższe stawki wynagrodzenia dla specjalistów i menagerów, dlatego warto kształcić się w tym kierunku i znaleźć zatrudnienie w tym sektorze.