Rynek przesyłek drobnicowych ? dlaczego do jego obsługi warto wybrać operatora logistycznego? 0

transport drobnicowyRynek przesyłek drobnicowych- raport

Z roku na rok na polskim rynku wzrasta ilość przesyłek drobnicowych. Co za tym idzie rośnie także liczba usługodawców świadczących tego typu transport. Wśród nich są przede wszystkim operatorzy logistyczni, którzy próbują sprostać oczekiwaniom potencjalnych klientów. Dlaczego ?drobnica? stała się taka modna, jakie są potrzeby transportowe w tym obszarze i dlaczego warto do obsługi zlecenia wybrać właśnie profesjonalną firmę logistyczną?

 

Ładunek drobnicowy

Ładunek drobnicowy to gotowy wyrób, który przemieszczany jest w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych (na jednej lub wielu paletach). Ma on stałą formę zewnętrzną i możliwe jest wyodrębnienie każdej jednostki ładunku. Drobnica ma różny wymiar zewnętrzny oraz różne właściwości a zawartość przesyłki można łatwo zważyć i obliczyć (mała masa ładunkowa jednej przesyłki). Najczęściej pojedyncze ładunki wielu nadawców są zbierane i łączone, a następnie wysyłane jako ładunek zbiorowy do poszczególnych odbiorców.

 

Czynniki wpływające na popularność przewozów drobnicowych

Rozwój przesyłek drobnicowych wynika głównie ze zmian na rynku. Duże znaczenie miało w szczególności spowolnienie gospodarcze, które ?dotknęło? nas w ostatnich latach. Spadki wielkości zamówień wymusiły na załadowcach minimalizację zapasów magazynowych a także poszukiwanie alternatywy dla dostaw mniejszych wolumenów towarów. Załadowcy a także firmy, które zamawiają towar coraz częściej zaczęły wybierać zatem przewozy małymi samochodami lub drobnicą, głównie za względu na mniejszą cenę takiego transportu.

I tu naprzeciw wyszli operatorzy logistyczni oraz firmy transportowe, które umożliwiają dostawy małych partii towarów do wielu punktów. Dodatkowo łącząc przesyłki od wielu klientów, pozwalają oni obniżyć cenę jednostkową ładunku. Operatorzy logistyczni są w stanie zrealizować różne rodzaje usług, gdyż dysponują odpowiednim taborem i infrastrukturą magazynową oraz zapewniają różne pakiety dodatkowe np. monitoring towaru, sortowanie, rozładunek, zwrot palet, możliwość fakturowania w formie elektronicznej, obsługę celna i wiele innych. Dzięki współpracy z profesjonalnym operatorem firma załadowcza ma możliwość optymalnego planowania swoich działań oraz optymalizacji kosztów stałych.

Ale rozwój drobnicy w naszym kraju ma także inne podłoże. Przede wszystkim wpływ na to ma dobra kondycja polskiego eksportu i realizacja częstych, ale małych zamówień. Krajowe firmy korzystają zatem z przewozów drobnicowych celem minimalizowania kosztów transportu oraz dopasowania wielkości dostaw do potrzeb odbiorcy. Przesyłki drobnicowe docierają tam, gdzie jest na nie popyt a operatorzy logistyczni otwierają wciąż nowe obszary połączeń, sieci transportowo-terminalowe i stale rozszerzają swoją ofertę o innowacyjne narzędzia i usługi.

 

Potrzeby klientów

Klienci usług drobnicowych stawiają przede wszystkim na szybkość i terminowość dostaw oraz wysokie standardy jakościowe. Dodatkowo duże znaczenie mają dla nich także oferowane wartości dodane do usług transportowych i magazynowych, w szczególności informacja o statusie przesyłki i możliwość szybkiej reakcji przez operatora logistycznego w razie pojawienia się problemów oraz wsparcie w wyborze optymalnych rozwiązań. Ważna jest także możliwość pobierania należności za przesyłkę przez operatora w imieniu nadawcy i krótki czas jej zwrotu. Oferta dobrego operatora logistycznego poszerza się w raz z zapotrzebowaniem danego klienta i dlatego gro graczy na rynku ma tak wielu zadowolonych kontrahentów.

 

Podsumowanie

Rynek przesyłek drobnicowych w Polsce stale się rozwija a oferta operatorów logistycznych pozwala na dostarczenie tego rodzaju towarów w odległe części świata; nawet na następny dzień. Wciąż rośnie dostępność sieci, a przy tym firmy logistyczne proponują coraz lepszą cenę za transport. W ten sposób spełniane są oczekiwania jakościowe nawet najbardziej wymagających klientów.