Popyt na samochody ciężarowe i podwozia pod zabudowy w 2017 r. 0

Liderzy rynku samochodów ciężarowych

  1. Pierwsze rejestracje nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5t.
  2. Grupa pojazdów używanych
  3. Ranking marek w zestawieniu miesięcznym i rocznym
  4. Podsumowanie

Poziom rejestracji nowych pojazdów użytkowych z dopuszczalną masą powyżej 3,5t. w całym 2017 r. jest bardzo wysoki. Wynik ten utrzymuje się mimo dość słabego miesiąca listopada, w którym to liczba zarejestrowanych pojazdów dość znacznie zmalała (aż o 9,3%). W grupie samochodów ciężarowych przybyło łącznie 24657 sztuk. Jednocześnie cały czas zmniejsza się nadwyżka aut używanych sprowadzanych do Polski z zagranicy. Wyniki te pochodzą z wstępnych analiz Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego na podstawie danych zebranych z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

W raporcie przedstawiono też górny ranking marek producentów segmentu motoryzacyjnego. Czy liderzy polskiego rynku samochodów ciężarowych mogą uznać ten rok za udany?

  1. Pierwsze rejestracje nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5t.

Wrzesień i październik były bardzo udane pod względem rejestracji  nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5t. W listopadzie jednak wyniki te wskazały 9,3% spadek (rok do roku). Zarejestrowano w sumie  2282 sztuki, czyli o 235 mniej niż rok wcześniej i aż o 571 mniej niż w październiku br. (-20,0% m/m).

Jeśli chodzi o samochody ciężarowe, to w listopadzie zarejestrowano ich 2202 (ok. 2% poniżej miesięcznej średniej osiągniętej do października). Jednocześnie wynik ten był gorszy o 7,6% niż rok wcześniej i aż o -18,8% niż miesiąc wcześniej (mniej o 511 szt. niż w październiku br.). Łącznie od początku roku zarejestrowano 24657 samochodów ciężarowych pow. 3,5t., co oznacza 1,7% wzrost.

Rejestracje podwozi (kompletnych lub skompletowanych) w listopadzie wyniosły natomiast 412 szt. Rezultat tego miesiąca był jednym z niższych w całym roku (spadek o 18,6% r/r i o 40% m/m). Jednak od początku roku zarejestrowano ich  5655 szt., co zdecydowanie pociągnęło cały segment w górę  (+12,4%, +626 szt.).

Ciągniki samochodowe osiągnęły w listopadzie wynik 1790 szt. rejestracji, co oznacza że także przyhamowały, ale łagodniej (-4,7% r/r i -11,6% m/m). W całym roku zarejestrowano  19002 ciągniki, odnotowując spadek liczby o 1,1% w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.

Rejestracje samochodów najcięższych o DMC od 16t. wyniosły w badanym okresie 2036 szt. To o 6,3% mniej niż przed rokiem (-138 szt.) i mniej o 18% niż przed miesiącem (-448 szt.). Autobusów było natomiast 80 (dużo poniżej tegorocznej średniej miesięcznej). W październiku było ich 182 sztuki.

Analitycy są zdania, że do zmniejszenia liczby rejestracji w listopadzie mogło przyczynić się wdrożenie nowej wersji systemu CepiK 2.0 i kilkudniowe problemy z jego wdrożeniem po 13 listopada br. Szczególnie uciążliwe okazało się to właśnie dla rezultatów w grupie autobusów.

Listopadowe „przyhamowanie” nie wpłynęło jednak na ciągle wysoki poziom w całej grupie pojazdów użytkowych z dopuszczalną masą powyżej 3,5t. W sumie od początku roku zarejestrowano ich 26561 sztuk. Wynik ten jest większy o 2,5% (+658 szt.) w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 r.

  1. Grupa pojazdów używanych

W listopadzie sprowadzono do Polski z zagranicy 2563 szt. pojazdów użytkowych. To o 49 szt. mniej rok do roku (-1,9%) i o 256 szt. mniej miesiąc do miesiąca (-9,1%). W całej grupie znalazły się 2302 używane samochody ciężarowe (-4,0% r/r, -10,6% m/m) oraz 261 autobusów (+22,5% r/r, +7,0% m/m).

W ciągu całych 11 miesięcy z zagranicy przybyło do Polski 28317 używanych pojazdów. To o 3,5% mniej niż w analogicznym czasie w 2016 r. Tym samym do 6,6% zmniejszyła się nadwyżka sprowadzanych używanych pojazdów nad nowymi.

  1. Ranking marek w zestawieniu miesięcznym i rocznym

W listopadzie to SCANIA zarejestrowała najwięcej ciągników (wydała 347 szt. i odnotowała jednocześnie wzrost o 9,8% r/r i wzrost o 17,2% m/m). Na drugim miejscu znalazł się DAF oraz MAN Ex aequo z liczbą rejestracji 342 szt. Pierwszy producent odnotował spadek o 10,7% r/r i o 12,8%, drugi o 13,4% r/r, 16,8% m/m. Trzecie miejsce zajął MERCEDES-BENZ, który wydał 280 pojazdów (to mniej o 1,8% r/r i 11,7% m/m). Czwartą lokatę uzyskało VOLVO z liczbą rejestracji 267 szt. (-8,9% r/r, -23,1% m/m). Piąte miejsce zajął RENAULT, który jako jedyny w tym miesiącu odnotował wzrosty (wydał 168 szt. pojazdów tj. o 76,8% więcej r/r i 21,7% więcej m/m).

Skompletowane podwozia (razem z zabudowami specjalnymi) największy udział w listopadzie miały w rejestracjach firmy IVECO (111 szt.), MERCEDESA-BENZ (70 szt.) i MANa (60 szt.).

W grupie pojazdów najcięższych pierwsze miejsce zajęła SCANIA (395 szt.), za nią MAN (384 szt.) i DAF (372 szt.). Tuż za podium MERCEDES-BENZ (319 szt.).

Jeśli chodzi o liderów, podsumowując wyniki od początku roku, to pierwsze miejsce zajmuje  DAF (4680 szt. w całym analizowanym okresie). Jego udział w rynku wyniósł 19,0%. Na drugiej pozycji bez zmian znajduje się SCANIA (zarejestrowała 4287 szt. i zajęła tym samym 17,4% rynku). MAN wydał w całym br. 4189 szt. pojazdów, MERCEDES-BENZ 3831 szt., VOLVO 3735 szt.

Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16t. góruje DAF (4626 szt. i 20,6% udział w rynku). Kolejna jest SCANIA (4287 szt.). Na pozycji trzeciej plasuje się MAN (3723 szt.). Zaraz za nim jest  VOLVO (3719 szt.). Na miejscu piątym MERCEDES-BENZ (3480 szt.).

  1. Podsumowanie

Na rynku motoryzacyjnym mimo nie za dobrych wyników w listopadzie, w całym 2017 roku mieliśmy do czynienia ze stabilizacją na wysokim poziomie. Przez 11 miesięcy zarejestrowano 26561 pojazdów użytkowych z dopuszczalną masą powyżej 3,5t.; w tym 24657 ciężarówek i 1904 autobusy. Był to wynik o 2,5% lepszy niż w takim samym okresie rok wcześniej. Wszystkie statystki (za pełnych 12 miesięcy) poznamy już z początkiem nowego roku.

Źródło: www.pzpm.org.pl – Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t listopad 2017