Raport transportu handlowego w odniesieniu do motoryzacji w 2012r. 0

Motoryzacja doskonale napędza polską gospodarkę i jest znaczącym źródłem dochodów budżetowych w naszym kraju. Niestety działania rządu nie są jej zbyt przychylne, co prowadzi sukcesywnie do zapaści rynku. Potrzebne są w tej kwestii zmiany legislacyjne, silne działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego, stworzenie korzystnych warunków do inwestycji motoryzacyjnych oraz system dotacji.

 

Raport PZPM

Analiza rynku motoryzacyjnego za rok 2012 przynosi mimo wszystko dobre prognozy na przyszłość. Została ona dokonana przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego na podstawie danych m. in. GUS, NBP, Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polskiej Izby Motoryzacji, Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA, Komisji Europejskiej i wielu innych.

Raport dotyczy całej gospodarki motoryzacyjnej w Polsce oraz na tle Europy Środkowo-Wschodniej i obejmuje różne działy. Na pierwszy plan wysuwa się jednak produkcja, rejestracje oraz eksport i import całego parku samochodowego. W dalszej części zostały zaprezentowane dane na temat firm przewozowych oraz wykonanej przez nie pracy. Omówiono także wpływ infrastruktury drogowej na cały przemysł motoryzacyjny oraz uzależnienie od innych czynników np. zużycia paliw.

Mimo tego, iż raport prezentuje rynek w 2012r., większość danych obejmuje jednak rok 2011, gdyż w momencie jego publikacji (połowa roku 2012) nie były znane jeszcze wszystkie statystyki. Kolejna edycja raportu zostanie opublikowana w najbliższym czasie.

 

Produkcja, eksport i import samochodów ciężarowych

W poniższej publikacji przyjrzymy się bliżej samochodom ciężarowym, które mają największy wpływ na transport drogowy, a tym samym na funkcjonowanie wszystkich firm przewozowych.

Polska jest liderem pod względem produkcji samochodów ciężarowych. Duże samochody ciężarowe oraz zestawy są podstawowym środkiem transportu handlowego w naszym kraju, a przewoźnicy kupują coraz więcej taboru.

Według danych GUS produkcja polskich samochodów ciężarowych (w tym dostawczych i ciągników drogowych) wyniosła ogółem 92,1 tyś w 2011r. oraz 103,9 tyś. w 2012r.

Produkcja samochodów ciężarowych wyniosła w 2011r. odpowiednio 6,8 tyś., a produkcja samochodów dostawczych ? ponad 85 tyś. (wzrost o 15,2% w stosunku do roku poprzedniego w obu przypadkach).

Dla przykładu największy zakład produkujący w Polsce ciężarówki ? niepołomicki MAN odnotował w 2011r. wzrost produkcji o 38% w porównaniu do roku poprzedniego, do kraju trafiło o 68% więcej samochodów, a za granicę wyjechała prawie jedna trzecia produkcji.

Polski przemysł motoryzacyjny jest w większości nastawiony na eksport i pozostaje wciąż jedną z największych gałęzi przemysłu w Polsce. Na podstawie danych Eurostat w 2011r. firmy motoryzacyjne wyeksportowały samochody ciężarowe, dostawcze i ciągniki drogowe za łączną sumę 1889,3 mln euro (9,7%) i tym samym Polska była największym eksporterem produktów motoryzacyjnych wśród wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Import samochodów ciężarowych, dostawczych i ciągników drogowych w 2011r. wyniósł 2001,0 mln euro.

 

Statystyki rejestracji samochodów ciężarowych

W całym 2012 roku przybyło w Polsce 38,930 tyś. samochodów ciężarowych. W porównaniu do 2011 roku zarejestrowano ich niestety mniej o 14,2%.

Polska znajduje się na 5 miejscu wśród krajów Unii Europejskiej z największym parkiem samochodów ciężarowych. W tej materii przodują Niemcy – 96,358 tyś.

 

Jak podaje Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA; ogółem w Europie w 2011r. zarejestrowano ponad 243 tyś. samochodów ciężarowych, co stanowiło 35,8% wzrost w They ALL tie a free-credits-report.com or to a debtor. porównaniu z rokiem poprzednim.

 

Pierwsze rejestracje nowych samochodów ciężarowych

Na podstawie danych CEP (MSW) pierwszych rejestracji nowych samochodów ciężarowych w Polsce w 2011r. dokonano ogółem w ilości 17,105 tyś. W 2012r. nastąpił spadek o 3,9% i liczba ta osiągnęła pułap 16,436 tyś.

Odpowiednio pierwsze rejestracje nowych samochody ciężarowe o dmc> 3,5t osiągnęły w 2011r. liczbę 4,573 tyś., a w 2012r. liczbę 3,964 tyś. i nastąpił spadek o 13,3%.

 

Pierwsze rejestracje nowych samochodów ciężarowych o dmc> 16t. w Polsce w 2011r. wyniosły 14,568 tyś. sztuk, a w 2012r. 14,102 tyś. i nastąpił spadek o 3,2%.

 

Firmy transportowe i sprzedaż usług przewozowych

Według danych GUS rosną przewozy samochodowe. Sprzedaż usług w 2011r. wzrosła w tej branży o 17,1% w stosunku do roku 2010. Transport samochodowy przewiózł w 2011r. o 22,5% więcej ton ładunków niż w 2010r.

Według Ministerstwa Transportu w 2011r. wydano 64,4 tyś. licencji transportowych dla firm wykonujących transport krajowy, co stanowiło wzrost o 5,2% w porównaniu do roku 2010. Starostwa wydały natomiast 45,1 tyś. zaświadczeń na przewóz rzeczy na potrzeby własne.

Przewoźnicy krajowi to w większości małe, rodzinne firmy, które dysponują łącznie 13,2 tyś. ciężarówek (8,9% całego parku samochodowego).

Według BOTM w końcu 2011r. w Polsce istniało 26,418 tyś. przewoźników międzynarodowych (wzrost o 6,1%). Liczba samochodów ciężarowych, którymi dysponowali przewoźnicy w transporcie międzynarodowym wyniosła 147,470 tyś.

Według szacunków w transporcie samochodowym pracuje w Polsce 550 tyś. kierowców ciężarówek.

 

Zużycie paliw

Cały przemysł motoryzacyjny, a co za tym idzie transport handlowy uzależniony jest od zużycia paliw. Z raportu PZPM wynika, że zużycie paliw ciekłych (benzyna, olej napędowy, LPG) wzrosło w 2011r. dwukrotnie w porównani z rokiem poprzednim i wyniosło 25,001 tyś. m sześciennych. Zużycie paliw ciekłych w 2012 r. zmalało o 6%. Jednym słowem rynek paliw się skurczył. Wszystko przez spowolnienie gospodarki oraz wysokie ceny paliw, które niekorzystnie wpływają na inflację i niewątpliwie utrudniają rozwój gospodarczy.

Import paliw do Polski w 2011r. wyniósł 7,461 tyś. m sześciennych. Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego w 2012r. popyt na benzynę i olej napędowy znacznie się zmniejszył (spadek 8% na paliwo do diesla i o 4% na benzynę). To jedne z najniższych wyników od kilku lat.

W Polsce w 2011r. działało 6,764 tyś. stacji benzynowych, w 2012r. było ich 6,753tyś.

W 2011r. użytkownicy wszystkich rodzajów samochodów wydali 102 mld zł na paliwo, co oznacza, że zmotoryzowani wciąż utrzymują budżet naszego państwa (około 20% wpływów to podatki z paliwa). Niestety na naszym rynku pojawia się coraz więcej paliwa z tzw. szarej strefy. W 2012r. jego ilość szacowało się nawet na 6-7%, co powoduje straty w budżecie w wysokości 3 mld zł.

 

Inwestycje drogowe

 

Aby przemysł motoryzacyjny i transport handlowy mógł się dobrze rozwijać potrzebne są inwestycje drogowe. Trudno jednoznacznie ocenić inwestycje drogowe w Polsce, mimo widocznego postępu robót (w 2011r. posiadaliśmy 1100 km autostrad). W 2012r. oddano do ruchu 656,72 km nowoczesnych dróg, w tym 294,01 km autostrad i 329,72 km dróg ekspresowych. Obecnie posiadamy ok. 1,342 km autostrad i ok. 1,106 km dróg ekspresowych). Program Budowy Dróg Krajowych obowiązujący do 2015 r. został zrealizowany w ponad 60 %. Niestety na skutek wcześniejszego kryzysu zmniejszono kwoty na budowę dróg, przez co unieważniono aż 15 procesów przetargowych. Niemal każdy kontrakt obarczony był ryzykiem opóźnienia lub sporu o rozliczenie. Roczne wydatki na infrastrukturę krajową wyniosły w 2011r. 26,430 mld zł., a w 2012r. 28,0 mld zł.

 

Podsumowanie

Niedawny kryzys bardzo negatywnie odbił się na przemyśle motoryzacyjnym, a tym samym również na sektorze transportu handlowego. Tempo napływu zagranicznego kapitału do naszego kraju zaczęło sukcesywnie spadać. Również zła infrastruktura i ciągłe podwyżki cen paliw nie są korzystne dla firm działających na tym rynku; w szczególności dla przedsiębiorstw przewozowych. Jednak od pewnego czasu możemy obserwować pewne odbicie się i poprawę sytuacji w niektórych sektorach. Dzieje się to w dużej mierze dzięki pomocy dla przedsiębiorstw w postaci różnorodnych dotacji, zwolnień podatkowych i innych zachęt inwestycyjnych.