Logistyka- krótko, zwięźle i na temat 0

znaki-logistykaSzeroko pojętą logistykę  wykorzystujemy w życiu codziennym, nawet przy najprostszych czynnościach, oszczędzając w ten sposób czas i pieniądze. Logistyka to wyraz pochodzący od greckich:  logos– rozum, liczenie, myślenie; logistes– rachmistrz i logistikon– siła rozumu, rozsądek.

Czym zatem jest logistyka w transporcie?  To proces sprawnego i efektywnego ekonomicznie palowania, realizowania i kontrolowania przepływu towarów. Działania logistyczne obejmują również obsługę klienta, przepływ informacji, procesy zaopatrzeniowe, obsługę zwrotów, kontrolę zapasów czy lokalizowanie zakładów produkcyjnych i składów.

Celem logistyki jest przede wszystkim minimalizowanie czasu i kosztów dystrybucji stosownie do żądanego poziomu usług. To również osiągnięcie długofalowego zadowolenia klienta, wzmacnianie pozycji firmy i uzyskanie  przewagi nad konkurencją, a także odkrywanie i kreowanie nowych potencjałów produktywności i efektywności oraz wspomaganie rynkowego sukcesu przedsiębiorstwa. Jak widać logistyka ma na celu nie tylko aspekty organizacyjne lecz również efektywność ekonomiczną procesów gospodarczych.

Jakie jest zadanie logistyki? W sferze przepływu dóbr materialnych to zapewnienie ich optymalnego przepływu pod względem czasu, kosztów, wymaganego poziomu obsługi przy pomocy dostępnych środków technicznych, posiadanej wiedzy i  umiejętności, natomiast w sferze przepływu informacji to również odpowiednie wykorzystanie urządzeń informatycznych, sieciowych, które towarzyszą technologii przepływu informacji a także zapewnienie aby wartość merytoryczna tych informacji była dostosowana do potrzeb i oczekiwań klienta.