Rynku magazynowy w III kwartale 2015 r. – raport 0

Przegląd rynku magazynowego w III kwartale 2015 r.

Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International opublikował właśnie kolejny raport podsumowujący aktywność na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce (rynek biurowy, magazynowi i handlowy) w okresie lipiec-wrzesień 2015 r. Jeżeli chodzi o rynek magazynowy, to w trzecim kwartale br. ukończono projekty o łącznej powierzchni ponad 380 tys. m2, w efekcie czego w badanym okresie zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej przekroczyły 9,7 mln m2. Podpisano również znacznie większą liczbę umów najmu niż w analogicznym przedziale czasowym w 2014 r.

Publikacja oprócz analizy ostatnich miesięcy prezentuje także prognozy na ostatni kwartał tego roku w poszczególnych segmentach. Jakie są zatem wiadomości z rynku nieruchomości?

raport magazynowy 2015

Podaż i popyt

W III kw. 2015 r. najwięcej nowoczesnej powierzchni magazynowej zostało ukończone na rynku wrocławskim. Oddano tam do użytku ponad 108 tys. m2 przestrzeni, co stanowi prawie 30% nowej podaży na całym rynku (największym obiektem był kolejny etap Panattoni Park Wrocław III – 50,7 tys. m2). Na drugiej pozycji uplasował się Górny Śląsk, gdzie dostarczono 68 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej. Atrakcyjność tych rynków rośnie dzięki coraz lepszej infrastrukturze transportowej. Znanie niższą aktywność deweloperów odnotowano w pozostałych regionach.

Jeśli chodzi natomiast o popyt, miniony kwartał był bardzo stabilny (ukształtował się na poziomie 675 tys. m2 i był bardzo zbliżony do II kw. 2015 r.). Najwięcej powierzchni wynajęto na rynku górnośląskim (177 tys. m2). Na kolejnym miejscu znalazła się druga strefa warszawska, gdzie podpisano umowy na 140 tys. m2. Nowe umowy stanowiły 61%, a renegocjacje 39% popytu. Dodatkowo w ramach transakcji krótkoterminowych wynajęto 69 tys. m2 magazynów.

Najwięcej powierzchni (27% popytu odnotowanego w analizowanym okresie) wynajęli przedstawiciele sektora „Third Party Logistics” (3PL). Zaraz za nimi znalazły się firmy z sektora produkcyjnego (18% popytu).

Miesięczne stawki czynszu wahały się w zależności od regionu; najdrożej było w strefie miejskiej Warszawy (stawka minimalna 3,5 EUR za m2, maksymalna 4,8 EUR za m2) i w Krakowie (stawka minimalna 3,5 EUR za m2, maksymalna 4,6 EUR za m2), najtaniej było w Toruniu i Bydgoszczy (stawka minimalna 2,2 EUR za m2, maksymalna 2,8 EUR za m2). Według prognoz stawki czynszów w najbliższej przyszłości pozostaną na poziomach podobnych do poprzednich miesięcy.

Pustostany

W analizowanym okresie niewynajęte pozostawało 521 tys. m2 dostępnej powierzchni magazynowo-logistycznej. Jest to o 2,4 punktu procentowego mniej niż na koniec września 2014 r., jednak o 0,2 punktu procentowego więcej niż przed trzema miesiącami. Wskaźnik pustostanów w ciągu ostatnich trzech miesięcy wyrównał się we wszystkich regionach i ogółem nie przekroczył 7,7%. Najlepiej było na rynku toruńsko-bydgoskim, gdzie wskaźnik pustostanów wyniósł 2,4%, najgorzej w pierwszej strefie warszawskiej, gdzie poziom ten wyniósł 7,7%.

Rozwój nowych rynków

Analitycy Colliers International prognozują, iż popyt na powierzchnie magazynowe będzie stale wzrastał. Wynika to przede wszystkim z ekspansji najemców z branży e-commerce. W kolejnych miesiącach spodziewane jest także rozpoczęcie inwestycji spekulacyjnych, zwłaszcza we Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie. Oczekiwany jest również rozwój nowych rynków magazynowych (takich jak Rzeszów czy Bydgoszcz).

Podsumowując

Trzeci kwartał br. był bardzo udany jeśli chodzi o zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce. Ukończono i oddano do użytki dużo znaczących projektów, podpisano wiele umów najmu, w budowie pozostają kolejne przestrzenie. Wzrósł jednak wskaźnik pustostanów, osiągając na koniec września ogółem 5,3% (w projektach oddanych do użytku wyniósł 10,8%). Zmalały natomiast różnice między regionami pod względem wskaźników niewynajętych powierzchni. Rynek magazynowy w Polsce będzie kontynuował dynamiczny rozwój zarówno w zakresie podaży, jak popytu.

Raport został opublikowany przez Colliers International – globalną firmą doradczą działającą w obszarze rynku nieruchomości komercyjnych. Wiedza specjalistów z Działu Badań i Doradztwa poparta jest wieloletnim doświadczeniem i wypracowanymi metodami analitycznymi.

Informacja za: „Przegląd Rynku Nieruchomości III kwartał 2015”- Colliers International, www.inwestycje.pl