Zawieszenie lub zaprzestanie działalności transportowej – jakie warunki trzeba spełnic 0

1. Wymóg uzyskania licencji